Rizika při obchodování s kryptoměnami

Trh s kryptoměnami byl v uplynulém roce ve znamení zmírněné volatility, ale v porovnání s ostatními hlavními měnami se drží výš. Navzdory poklesu historické volatility zůstává obchodování s kryptoměnou aktivní, protože dochází k vytváření nových měn a technologie blockchain se stále více zakořeňuje při tvorbě softwaru.

Historickou volatilitu, která je měřítkem toho, jak moc dochází k pohybu aktiva během určitého časového období, je možné měřit několika způsoby. Historická volatilita je něco, k čemu došlo v minulosti. To se srovná s implikovanou volatilitou, která představuje to, k čemu pravděpodobně dojde v budoucnu. Můžete tak dostat měřítko toho, co se pravděpodobně stane v budoucnu s hlavními měnami při aktivním trhu s opcemi. Opce vás informují o tom, jakým opcím obchodníci věří s ohledem na budoucí vývoj.

K vyhodnocení historické volatility kryptoměn můžete použít technický indikátor nazvaný šířka Bollingerova pásma. Šířka Bollingerova pásma hodnotí rozdíl mezi horní a dolní hranicí pásma. Autorem Bollingerova pásma je technik John Bollinger.

Po většinu roku 2019 se Bollingerovo pásmo drželo v úzkém rozpětí. Horní hranice historické volatility byla na 22%, zatímco spodní těsně u 10%. To znamená, že skutečné pohyby odrážené Bitcoinem naznačují, že se ceny za rok posunou až o 22%. To je v porovnání s úrovněmi dosaženými na konci listopadu a začátku prosince 2018. V tomto období dosáhla šířka Bollingerova pásma hodnoty 70%.

Jaká jsou rizika

Rizika při obchodování s kryptoměnami jsou podobná rizikům spojeným s aktivy. Likvidnější kryptoměny, jako jsou například Bitcoin, Litecoin, Ethereum a Ripple, by mohly představovat nižší riziko, než je tomu v případě řady kryptoměn, které nejsou obchodovány prostřednictvím rozdílových kontraktů.

Výhody obchodování s rozdílovými kontrakty spočívají v tom, že riziko za přežití kryptoměny přebírá váš makléř. V případě nelikvidních kryptoměn jsou rizika podobná těm, se kterými se setkáte u měn na rozvíjejících se trzích. U méně likvidních měn bude rozpětí poptávka-nabídka širší, což znamená, že je objem lehčí a vaše schopnost vstupu a výstupu bude omezená.

Ke zmírnění vašich rizik můžete obchodovat s rozdílovými kontrakty s iFOREX crypto trading. V tomto případě zodpovídáte pouze za rozdíl mezi tím, kde nakoupíte a prodáte rozdílový kontrakt. Nejste zodpovědní za držení podkladové kryptoměny v digitální peněžence. Pokud se tedy zajímáte pouze o spekulaci na směr kryptoměny, pak jde o nejlepší způsob, jak dosáhnout vašich cílů.

Shrnutí

V roce 2019 došlo k poklesu volatility obchodování s kryptoměnami. V roce 2018 dosáhla historická volatilita 70%, avšak v prvních dvou měsících roku 2019 nepřekročila historická volatilita bitcoinu 22%. Navzdory nízké volatilitě jsou rizika podobná rizikům při obchodování s hlavními měnami. Jednou z možností, jak spekulovat na směr kryptoměny, je obchodování s rozdílovými kontrakty. V tomto případě jste zodpovědní pouze za změnu ceny a nikoliv za držení fyzických kryptoměn v digitální peněžence.