Pojištění psů a koček

Náklady na léčbu nebo operaci našich mazlíčků bývají občas opravdu velmi vysoké. Avšak s pojištěním mazlíčků můžete být klidnější. Už se vám nemůže stát, že nedostatek finančních prostředků by vás nějak omezoval v poskytnutí péče vašim čtyřnohým přátelům. Pojištění například psů a koček se vztahuje na vyšetření u veterináře, anestezii, hospitalizaci, veškeré chirurgické zákroky, ale i na potřebu náhradního ubytování v případě hospitalizace majitele.

Pokud máte doma psa asistenčního, slepeckého, anebo záchranářského, takový má na pojištění slevu. Mezi nejčastěji objednávané pojistné služby patří veterinární léčba nemoci a veterinární léčba úrazu. Pro sjednání budete potřebovat údaje o zvířeti – váha, věk, atp. dále očkovací průkaz a případně číslo čipu. Je samozřejmě možné, vybrat si hned z několika pojišťoven a dalších institucí, které tyto služby poskytují. Pojištění můžete sjednat buďto osobně, přímo na pobočce vybrané pojišťovny a nebo on-line přes internet nebo i po telefonu. Její absolutní výši si na základě nabídky pojišťovny určí sám pojistník-majitel psa, a podle ní se odvíjí i výše pojistného. Výši výplaty, tedy plnění v případě škodné události pochopitelně stanovuje prostřednictvím likvidátora výhradně pojišťovna.

Pokud se vašemu psovi, či kočce něco přihodí, nejprve vyhledejte veterinárního lékaře. Ten stanoví diagnózu a nemocné zvíře ošetří. Po dokončení péče veterinářem si nechejte vystavit účtenku, na které bude přehledně vypsán každý úkon, který veterinář provedl. Tato účtenka je nezbytně nutná k nárokování požadovaných nákladů u vaší pojišťovny. Poté musíte písemně upozornit pojišťovnu, že došlo k pojistné události, kterou tímto způsobem nárokujete. Přiložte kopii účtenky. Jakmile pojišťovna od vás obdrží doklady, bude s vámi komunikovat a zaeviduje nárok pojistníka zvířete na úhradu nákladů. Pak stanoví výši vyplatitelných nároků podle všeobecných a zvláštních pojistných podmínek. Dalším krokem bude vyplacení pojistných položek dle účtenky.

Samozřejmě doufáme a přejeme vám, aby tou dobou byl váš mazlíček zase čilý a zdravý. Takovou pojistnou smlouvu lze také vypovědět. Je však vždy nezbytné, toto provést písemně, zrušení vlastnoručně podepsat a případně doložit vhodné doklady. Výpověď je nejlépe předat osobně na pobočce pojišťovny anebo ji zaslat doporučenou listovní zásilkou.