Kreditní karty

Zde najdete veškeré informace k dnes hojně využívaným kreditním kartám. Jedná se o prostředek, pomocí kterého můžete vybírat peníze z automatu, nebo s ní můžete platit přímo v hospodě. Hlavní výhodou kreditních karet je, že jakmile vám dojdou peníze na běžném účtu, můžete je i nadále vybrat. A to až do hodnoty úvěrového rámce, který jste si předem sjednali s danou bankou. Vlastně si pořizujete úvěr, aniž byste o něj museli zažádat. Ovšem, jako každý jiný úvěr i tento je nutné splatit a to i s úroky.

Kreditní karty obecně

V našem bankovnictví rozlišujeme dva druhy platebních karet. Jedná o karty debetní a o karty kreditní. Kreditní karty můžete použít pro výběr peněz z automatu, nebo s nimi můžete platit přímo v obchodě. Jakmile vyčerpáte svoje peníze na svém účtu, můžete okamžitě čerpat peněžní prostředky, které vám banka půjčí. Získáte tedy od banky úvěr, aniž byste o něj zažádali. Ten je samozřejmě nutné splatit do stanovené lhůty. Princip kreditních karet je založen na mezibankovní spolupráci, jež organizují karetní asociace.

Jakmile vám banka vydá kartu, stanoví vám zároveň také úvěroví rámec, do jehož výše může vlastník této karty čerpat. Úroková sazba z úvěru z kreditní karty je většinou stanovena jako měsíční.

U platebních karet je možné využít bezúročné období. Toto období bývá nejčastěji dlouhé 40-60 dnů. V případě, že klient v bezúročném období vypůjčené peníze splatí, nemusí platit žádný úrok. Jakmile bezúročné období uplyne, bankovní instituce stanovují úrok poměrně vysoký.

Pokud uvažujete, že si kreditní kartu opravdu pořídíte, měli byste znát jejich přednosti. A že jich není málo. Hlavní výhodou je to, že u sebe nemusíte nosit hotovost, čímž předcházíte také možnosti odcizení. Používání kreditních karet uvítáte zejména v období Vánoc, kde na vás ze všech stran míří různé akce a slevy. Když budete nakupovat s kreditní kartou a úvěr splatíte do půl roku, nákup pro vás může být velice výhodný.

Některé bankovní instituce nabízí svým klientům možnost získat různé bonusy. Většinou nabízejí vrácení určitého procenta z každé platby kartou na váš účet. Banky a jiné finanční instituce nabízí klientům také různé doplňkové služby. Jde například o pojištění proti zneužití karty.

Může se vám také stát, že kreditní kartu ztratíte, nebo vám ji někdo ukradne. V takovém případě, je nutné okamžitě zavolat na bezplatnou linku vaší banky a kreditní kartu nechat zablokovat. Tato linka je klientům dostupná 24 hodin denně. Je dobré mít číslo této linky uložené v telefonu. Jakmile oznámíte ztrátu či odcizení karty, banka okamžitě zablokuje všechny elektronické transakce. Po ohlášení je nutné také zajít do banky. Zde si zřídíte novou kartu a dostanete nový PIN. Pokud došlo ke krádeži kreditní karty, je nutné tuto skutečnost oznámit na policii České republiky.

Pokud se nacházíte například v zahraničí a dojde k odcizení kreditní karty, banka vám může vydat nouzovou hotovost či nouzovou kartu. Jedná se ovšem jen o pár tisíc korun, které slouží na ty nejnutnější výdaje. Tato možnost není v praxi velmi běžná, ale když už něco takového nastane, jedná se o velmi drahou záležitost.

Platební karty byly vynalezena v polovině 20. století ve Spojených státech amerických. Jejich výrobcem byl pan Frank NcMara. První platební karta se objevila v roce 1950 a stala se jí karta Diners Club.

Kreditní karta

Díky kreditní kartě více s sebou nemusíte nosit hotovost. Čímž se předchází možným krádežím. Navíc usnadňuje placení a eliminuje směnu valut, což je výhodné při platbách v zahraničí. S kreditní kartou mohou být spojeny další služby a výhody.  Použití kreditních karet je stejný, jako u karet debetních.

Princip kreditních karet je postaven na mezibankovní spolupráci, kterou organizují karetní asociace. Tyto asociace také sdružují banky a další finanční instituce, které vydávají a přijímají karty jednoho typy. Díky tomu, že banky vydávají kreditní karty, umožňují obchodníkům po navázání smluvního vztahu tyto karty také přijímat.

A proč je vlastně dobré si pořídit kreditní kartu? Mít vždy u sebe kreditní kartu je velice dobrý nápad, na kterém se nedá prodělat. Při správném plánování můžete využívat bezúročné období a půjčujete si peníze opravu zadarmo. Bezúročné období se pohybuje od 40 do 76 dní.

Některé banky svým klientům dokonce nabízení různé bonusy za používání kreditních karet. Nejběžněji se po použití kreditní karty připíší na účet majitele karty procentní částka z uskutečněné transakce. Procentní suma se velice často pohybuje od 0,5 % do 2% z platby.

Získat kreditní kartu není nijak zvlášť těžké. Stačí, když budete mít u své banky dobrou historii. Než-li vám banka vydá kreditní kartu, nejdříve zhodnotí vaše chování a následně vám nabízí nejrůznější produkty. Hlavním kritériem, aby vám banka poskytla kreditní kartu, je pravidelný příjem. Na základě něj banka stanovuje výši úvěrového rámce.

Historie kreditních karet

Platební karty vznikly v polovině 20. Století ve Spojených státech amerických. Poprvé se v roce 1950 objevila platební karta Diners Club a v následujících několika letech se pak rozšířila do dalších zemí.

Ke zrodu kreditních karet se také váže velice zajímavá historka. Jednou chtěl pan Frank NcMara zaplatit v jedné restauraci za večeři. Ovšem zjistil, že si zapomněl peněženku. Nemusíme asi říkat, že se jednalo o velmi nepříjemnou situaci. V tom okamžiku si NcMara uvědomil, jaké skvělé by bylo nespoléhat stále na hotovost. NcMara tak založil klub Diners Club a vymyslel první univerzální platební katru. Poprvé tuto kartu použil v té samé restauraci, kde neměl čím zaplatit. Tato událost dostala název First Dinner nebo-li První večeře.

První kreditní karta vznikla o pár let později. A to 18. září 1958. Vydala ji finanční instituce Bank of America pod názvem Bank Americard.

Velkou zajímavostí v historii má také Československá republika. Ta se v roce 1965 stala první zemí Sovětského bloku, kdy byly kreditní karty akceptované za řádné platební karty. Široká veřejnost začala kreditní karty používat hojně až v 21. Století.

Počátky kreditních karet se však neobešly bez problémů. Vydávání kreditních karet bylo velice ztrátové. A to i pro velké finanční instituce. Banky, které do té doby měly jen velmi málo zkušeností s krádežemi karet, nastavení horních limit čerpání, se s danou situací nevěděli moc rady. Velký problém byl také v tom, jak peníze získávat zpátky od svých klientů, kteří dluhy nespláceli. Proto docházelo k častým podvodům. Běžně se stávalo, že kreditní karty byly kradeny rovnou z výrobní linky.

Ziskové se staly až v roce 1962, kdy Geoge Waters zavedl nové provozní postupy, navýšil roční poplatky a začal vymáhat dluhy od neplatičů.

Ostatní americké finanční instituce zpočátku přistupovaly ke kreditním kartám se značnou nedůvěrou. Teprve po úspěchu první kreditní karty Bank America card začaly mít i další finanční instituce zájem o provozování kreditních karet.

Výhody kreditních karet

Pokud uvažujete o tom, že si pořídíte kreditní kartu, měli byste vědět, jaké jsou její přednosti. Pokud budete kartu používat rozumně, tak vám kreditní karta poskytne příležitost chytře řídit své vlastní výdaje.

Kreditní kartu uvítáte zejména kolem Vánočních svátků. O Vánocích na vás všude míří různé akce a slevy. Pokud nemáte zrovna dostatek peněžních prostředků na vašem běžném účtu, kreditní karta vám určitě přijde vhod. Když budete nakupovat s kreditní kartou a úvěr splatíte například do půl roku, nákup pro vás může být stále velice výhodný. Zejména pak je dobré kreditní karty využívat v bezúročném období k lepšímu řízení vašich peněžních toků.

Některé banky, či různé finanční instituce nabízení různé bonusy za použití kreditní karty. Většinou vám připíší zpátky na účet určité procento z každé platby kartou. V případě, že vaše banka spolupracuje s pojišťovnou, může vám, jako uživatelům kreditních karet, nabídnou také zvýhodněné pojistné.

Velice často jsou právě majitelům kreditních karet nabízeny různé slevy či věrnostní programy, kterými odměňují své klienty za jejich finanční aktivity. Můžete také získat různé obrandované karty. Tyto karty nesou logo banky či obchodní společnosti a zaměřují se na zákazníky konkrétního obchodníka.

Různé banky a finanční instituce nabízení svým klientům také různé doplňkové služby. Může jít třeba o pojištění proti zneužití karty, pojištění schopnosti splácet nebo cestovní pojištění, které se může vztahovat jak na držitele karty, tak i na jeho rodinné příslušníky.

Úvěr z kreditní karty

Jakmile vám banka vydá kreditní kartu, zároveň vám také stanovíúvěrový rámec, do jehož výše můžete čerpat. Dík  kreditní kartě tak získáváte úvěr, aniž byste o něj museli pokaždé zažádat. Majitel kreditní karty má celý úvěrový rámec vždy k dispozici. A pouze na majiteli kreditní karty záleží, jak rychle daný úvěr vyčerpá. Peníze má tedy neustále k dispozici. Stačí jen použít kartu o kteréhokoliv obchodníka nebo vybere peníze v hotovosti prostřednictvím bankomatu.

Důležité je se zmínit také o úrokové sazbě z úvěru z kreditní karty. Ta je většinou stanovena jako měsíční. To znamená, že úroková sazba obsahuje zkratku p.m.

Kreditní karta je primárně určena k bezhotovostnímu placení. U těchto plateb je u každé banky možné využívat bezúročného období. Toto období bývá nejčastěji dlouhé 40- 60 dní. V případě, že klient v bezúročném období úvěr splatí, nebude platit žádný úrok. Ovšem, po uplynutí bezúročného období, banka či jiná finanční instituce stanoví úrok poměrně vysoký.

V případě, že klient bude z kreditní karty čerpat hotovost, což znamená, že bude vybírat hotovost z bankomatu, většina bank klientovi neumožní využít pro danou částku bezúročného období.

Jak postupovat při ztrátě či odcizení kreditní karty

Často se v běžném životě stává, že někde ztratíte kreditní kartu. Někde si ji prostě uložíte a už si nevzpomenete kam nebo ji někde zapomenete. Může také dojít k jejímu odcizení. Jak se v takových případech zachovat?

V okamžiku, kdy zjistíte, že vám vaše kreditní či platební karta chybí, je nutné ji co nejdříve zablokovat. Jinak vám hrozí, že ji někdo zneužije a z vaše účtu vybere vaše peníze. Každá banka či jiná finanční společnost má pro takové případy zřízenou speciální linku, která je v provozu 24 hodin denně. Je dobré mít číslo této linky uložené v mobilním telefonu, ať se zbytečně nezdržujete jeho hledáním. Pokud telefonujete z ČR, hovory jsou zdarma. Pokud však na tuto linku budete volat ze zahraničí, hovor je většinou zpoplatněný. Operátor s vámi pak provede všechny potřebné kroky k zablokování karty. Za tuto služby neplatíte žádný poplatek. Většinou si rovnou telefonicky můžete sjednat založení nové kreditní karty. Jakmile dojde k nahlášení o ztrátě nebo odcizení kreditní karty, banka okamžitě zablokuje všechny elektronické transakce.

Po ohlášení se co nejdříve dostavte do vaší banky. Některé banky totiž vyžadují, abyste se dostavili osobně. Důležité je, abyste krádež vaší kreditní karty ohlásili také na policii.

Jakmile se vám vaše banka ozve, zajděte si vyzvednou novou kreditní kartu a nový PIN. Ty vám většinou banka pošle přímo domů do několika dní. V případě, že se nacházíte právě v zahraničí a potřebujete vybrat hotovost, můžete banku požádat o vydání nouzové hotovosti či nouzové karty. Tato možnost ovšem není v praxi příliš častá a je velmi drahá.

Nouzová hotovost, neboli emergency cash, je služba, která vám v zahraničí zajistí alespoň nějakou hotovost na ty nejnutnější výdaje. Většinou se jedná jen o několik tisíc korun.

Nouzová karta, emergency card, je velice podobná nouzové hotovosti. Jen místo hotovosti obdržíte novou kartu. S touto kartou můžete získat více, než z vydanou hotovostí. Kartu si většinou můžete vyzvednout do dvou dnů vaší žádosti. Tato karta bývá také časově omezena, a to na 2 měsíce.