Jak vybrat pojištění nemovitosti

Koupě vlastního bydlení, domu či bytu je pro většinu lidí největším výdajem v životě. Málokdo má našetřenu celou částku, koupě bývá financována hypotékou nebo stavebním spořením, které se pak splácí po poměrně velkou část života. Koupi takového rozsahu je potřeba nejen výhodně financovat, ale také pojistit. Na jakou pojistnou částku nechat nový domov pojistit a jaká rizika by měla být brána v úvahu?

Pozor na podpojištění nebo přepojištění nemovitosti

Nevíte, na jakou částku svou nemovitost pojistit? Vyjděte z odhadní ceny. Tu zjistíte v případě hypotéky ze znaleckého odhadu pro schválení úvěru. Navýšit pojistné můžete na budoucí odhadní cenu, tedy započítat následné zhodnocení tak, abyste za krátkou dobu nemuseli pojištění měnit. Určitě zvolte základní pojištění zahrnující kompletní zničení (požárem, povodní, sesuvem půdy nebo jinou přírodní katastrofou) i částečné poškození. Další připojištění si již můžete zvolit podle momentální situace a vašich potřeb. Jen pozor na reálnou výši pojistného – v případě pojistné události se vychází z odhadní ceny a dalších dokladů, takže přehnaná částka by mohla být považována za podvodné jednání, u podhodnocené částky byste dostali méně než současnou hodnotu nemovitosti.

Nezapomeňte na pojištění domácnosti

Pokud jste správně pojistili nemovitost, nemáte ještě vyhráno. Zařízení nemovitosti se pojišťuje zvlášť, ideálně jako pojištění domácnosti. K položkám, které si takto zajistíte, patří jak spotřebiče, tak běžné vybavení domácnost a předměty denní potřeby. Spočítáte si hodnotu pojištěných věcí a dostanete se tak k pojistné částce. Vychází se vždy z běžných současných cen, ovšem u sbírkových nebo uměleckých předmětů vyšší hodnoty je nutný soupis s popisem nebo fotografiemi, popřípadě znalecký posudek. Tyto předměty mají zvláštní taxu plnění, někdy vyžadují i samostatnou pojistku. Vyšší pojistné limity znamenají také vyšší sazbu, pojistka tedy bude dražší.

Proti krádeži se musíte zabezpečit

Pojistné plnění nezískáte vždy automaticky. Pokud by se jednalo o krádež předmětů z vaší domácnosti, budete muset prokázat násilné vniknutí do prostor nemovitosti. V praxi to znamená, že pachatel krádeže musí při vstupu do objektu překonat překážky, nemovitost tedy musí být řádně zabezpečena. Bezpečnostní dveře a zámky u hlavních dveří by měly být samozřejmostí, u činžovních domů by měl být bezpečnostní zámek i na sklepní kóji. V případě nezabezpečení vám nemusí být uznáno pojistné plnění. Celý proces také výrazně zrychlí uschované doklady o pořízení vybavení i uložených věcí.