Hypotéka: Skvělá cesta k vlastnímu bydlení?

Máte za sebou studia, nastoupili jste do práce a váš osobní či již rodinný rozpočet velmi zatěžuje pronájem bytu? Jste nešťastní z toho, že plníte kapsu pronajímateli, zatímco vaše pokladnička na úspory je více poloprázdná než poloplná? Tíží vás pocity smutku a skepse nad tím, že nemáte vlastní zázemí? Rozčilují vás kontroly od majitele bytu, jeho laxnost v případě řešení nutných oprav nastalých poruch a problémů i nejistota z ukončení nájemní smlouvy s apelem na brzké vystěhování se? Chcete se usadit a žít v klidu? Chcete konečně vytvořit opravdový a vlastní domov?

Pokud jste odpověděli více než jednou „ano“, pak je nejvyšší čas začít uvažovat nad tím, jak si k bytu či domku svých snů dopomoct. Kromě milionové výhry v loterii, usilovného naléhání na zaměstnavatele kvůli trojnásobnému zvýšení platu, vysnívání si náhlého dědictví po bezdětném prastrýci z levého kolena a přemítání nad výhodnými sňatkovými strategiemi sebe a svých potomků, můžete vyzkoušet i daleko oblíbenější a v lecčems pohodlnější cestu. Cestu skrze hypotéku.

Bez zadlužení to nejde

Koupě vlastního domu nebo bytu, v závislosti na vašich preferencích, nikdy nebyla, není a nebude levnou záležitostí. Představuje nejvyšší metu mnohých z nás, přičemž její dosažení často oddalují roky důmyslného šetření a odepírání si. I obyčejný závazek každoměsíčního nájmu dělá z člověka dlužníka, ovšem s tím, že svými penězi splácí pouze možnost užívání obytného prostoru po dobu cca 30 dnů. Hypotéka na vysněné bydlení příliš nepozmění dosavadní zatížení rozpočtu, avšak funguje jako splácení vlastního bytu. Po dosažení udané částky dochází k tomu, že se vlastníkem stává právě splácející. Splácet vlastní bydlení je tudíž daleko více motivující než šetření omezené částky stranou, přičemž daleko větší suma je zasílána pronajímateli. Ano, o hypotéce můžeme mluvit jako o jisté formě finančního závazku, avšak s daleko většími a výhodnějšími pozitivy, plynoucími směrem k splácejícímu.

Pro hypotéku

Prvotní, nejdůležitější a nejatraktivnější důvod, proč si vzít hypotéku, je možnost nabýt vlastního bydlení, a to bez dlouhých let usilovného spoření.Každý z nás by měl myslet na své zaopatření ve stáří a případnou neschopnost splácet měsíční položku nájmu z často skromných starobních dávek. Není možné se spoléhat na dobrodiní příbuzných a rovněž se nevyplácí lehkomyslné mávnutí rukou nad možnou tíživou životní situaci v budoucnu s tím, že mládí je věčné. Mít vlastní obytné prostory je zkrátka základním předpokladem pro vedení spokojeného života ve všech jeho etapách. Mimo výhodu v již zmiňovaném nabytí stabilního zázemí a zajištění, je příjemná i skutečnost, že můžete zasahovat do úprav interiéru, aniž byste se museli dovolovat. Žijete v podstatě ve svém a od úplného potvrzení vlastnictví vás dělí dosplácení závazku dle časového rozložení hypotéky.

Proti hypotéce

Není všechno růžové! I hypotéka má pochopitelně své temnější stránky, které je nutné vzít v potaz. Předně, jedná se o hrozbu sankce v případě neschopnosti splácet. Žadatel o hypotéku by si měl sestavit rozvrh svých výdajů i příjmů tak, aby věděl, zda bude schopen dlouhodobě splácet dohodnuté částky. Nutností je stabilní zaměstnání i přijatelné rozpětí platu, který pokryje osobní náklady tak, že je dotyčný schopen ještě stále disponovat volnými penězi. Toto zaměstnání a příjem musí adekvátně doložit poskytovateli hypotéky. Ač je nabytí vlastního bydlení pro řadu lidí prioritou, některé naopak může odrazovat – a to v momentě, kdy nejsou stále rozhodnuti, zda zůstat v dané lokalitě. V tomto případě je lepší volbou pronájem nemovitosti, neboť se dotyčný může bez jakýchkoliv komplikací přestěhovat v podstatě ze dne na den. Finanční limity tedy nejsou hlavní záležitostí, kterou je nutné zvážit před uzavřením hypoteční úmluvy – rozhodující je též životní styl každého jednotlivce. Roli hraje i životní stav, a sice můžete se spolehnout na stabilitu svého vztahu s partnerem? Být závislým na příjmech druhého člověka může mít neblahé důsledky!

Jak získat hypotéku

Zvážili jste všechna pro a proti a jste rozhodnuti pro návštěvu dané instituce za účelem poskytnutí hypotečního úvěru? Pak by vaše kroky měly směřovat k analýze dostupných hypotečních služeb v republice. Každá společnost nabízí jiné sazby a stanovuje jiné podmínky pro získání hypotéky i následné splácení. Je více než dobré všechny nabídky porovnat, poptat se osobně u stávajících klientů, prohlédnout recenze na internetových portálech a samozřejmě dbát i na dobré jméno dané instituce a na její stabilitu. U většiny hypotečních úvěrů platí zásada, že dojde k prověření vašich příjmů a stanovení splácející osoby popřípadě osob v případě společného soužití. Prověření je výhodné i pro vás – bude vám nabídnuta daleko nižší úroková sazba než v momentě, kdybyste své příjmy neprokázali. Pokud jste se v minulosti dopustili přestupku v podobě špatné platební morálky a nespláceli jste své dluhy včas, je více než možné, že vám bude poskytnutí hypotečního úvěru odmítnuto. Základním předpokladem pro získání hypotéky je rovněž zaměstnání na dobu neurčitou, kdy od podepsání pracovní smlouvy uplynulo nejméně 12 měsíců.

Necítíte se sami na zvolení si vhodné bankovní společnosti pro poskytnutí hypotečního úvěru? Vyzkoušejte služby hypotečního poradce! Samozřejmě, nebude to úplně zadarmo, avšak rada experta vám nakonec může ušetřit, v dlouhodobějším splátkovém horizontu samotného úvěru, i pěknou částku peněz. Mimo úroků, které bývají často a bohužel významným kritériem pro zvolení dané úvěrové nabídky, za vás prověří i další skryté poplatky jako je marže za předčasné splacení či znalecký posudek.

Úrokové sazby se k roku 2016 drží stále na atraktivních procentech v porovnání s předchozími obdobími. Využijte tohoto příznivého stavu hypotečního trhu co nejdříve! K vlastnímu bydlení s rozmyslem a s co nejnižšími finančními výdaji!