Finanční gramotnost – základy

Finanční gramotnost je soubor znalostí, které člověk potřebuje k tomu, aby uměl správně hospodařit s penězi. Což znamená, umět správně investovat, nebo naopak spořit. Problém je, že nikde nenajdete přesný postup, jak správně nakládat s financemi, jelikož tento soubor znalostí nelze přesně definovat a v každé zemi se trochu liší.

Česká republika na tom s finanční gramotností není příliš dobře. V průzkumu prováděném roku 2015 se zjistilo, že situace za posledních devět let se skoro vůbec nezměnila. Dotázaných bylo 1 055 obyvatel ve věku 18 až 79 let. Výsledek testu byl index 71 bodů, přičemž v roce 2006 šlo o 66 bodů.

RPSN

RPSN, neboli roční procentní sazba nákladů je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru (úvěr – dočasné poskytnutí peněžních prostředků). RPSN má jasně daná procenta, které musí spotřebitel zaplatit do jednoho roku, spolu se splátkami a dalšími výdaji spojenými s úvěrem. Při uzavírání půjčky je obvykle velmi těžké porovnat nabídky poskytovatelů pouze na základě roční úrokové míry. Často jsou požadovány ještě následující platby:

 • Poplatky za uzavření smlouvy, správu úvěru, vedení účtu a za převody peněžních prostředků.
 • Akontace neboli první navýšená splátka.
 • Odkupní cena předmětu (platí u leasingu).
 • Pojištění schopnosti splácet.

Jak RPSN vypočítat

RPSN vyjadřuje úrokovou míru, pro kterou se rovná čistá současná hodnota získaných půjček čisté současné hodnotě výdajů (splátek, poplatků apod.), jak jej vypočítat, si ukážeme na následujícím příkladu:

Pro všechny výpočty RPSN platí rovnice    

Vezmete si obyčejnou půjčku na jeden rok, bez průběžných splátek a poplatků. Pokud vám banka poskytne 1. ledna 2020 půjčku 100 000 Kč, na kterou musíte 1. ledna 2021 vrátit 110 000 Kč. 

Legenda:

 • m – počet poskytnutých půjček
 • Ai – je výše i-té poskytnuté půjčky
 • ti – doba, kdy byla i-tá půjčka poskytnuta
 • n – počet plateb
 • Bj – výše j-té platby
 • Sj – doba, kdy byla j-tá platba splacena

100 000 =

r =  -1 = 0,1 = 10%

Finanční plán – jak na něj?

Mnohdy je považován za nejdůležitější část podnikatelského plánu. Jeho cílem je vyjádřit záměr pomocí čísel. Tedy dle přehledně zpracovaných dat a veškerých informací, uvedených v ostatních kapitolách podnikatelského plánu do srozumitelné podoby (tj. tabulková, nebo grafická forma).

V každém finančním plánu by měly být zahrnuty způsoby a zdroje financování. Dály byste si měli kompletně zanalyzovat všechny náklady, ať už přímé, nebo nepřímé, provozní, marketingové apod. Nezapomeňte na vhodný způsob vyhodnocení návratnosti investovaných peněz, převážně jestli připravujete podnikatelský plán pro investora. Budete také potřebovat soupis všech plánovaných investic a výdajů, prognózu tržeb založenou na logických, přehledných předpokladech a analýzu bodu zvratu, nebo jinak kdy se předpokládané tržby vyrovnají nákladům.

Při samotném vypracování si finančního plánu nezapomeňte na to, že byste měli vždy uvádět pravdivé vstupní údaje, mít dobře stanovený časový horizont, správně zvolené a realistické předpoklady, nepodcenit analýzu nákladů a pracovat se všemi možnými scénáři.

Úvěr

Úvěr, podobně jako půjčka, slouží k dočasnému poskytnutí finanční hotovosti na principu vrácení peněz věřiteli. Dlužník po uplynutí dané doby musí věřiteli zaplatit většinou i úrok. Díky úvěru je možné přerozdělování volných finančních prostředků a také spolu s nimi banky mohou ovlivňovat množství peněz v oběhu.

Úvěru je již několik druhů:

 • Provozní úvěr
 • Investiční úvěr
 • Spotřebitelský úvěr
 • Hypoteční úvěr
 • Eskontní úvěr
 • Akceptační úvěr
 • Bankovní záruka
 • Avalový úvěr
 • Leasing
 • Faktoring
 • Forfaiting