Americká hypotéka

Hypotéka je stále oblíbenější způsob pro získání peněz. Je jednoznačné proč tomu tak je – klasická hypotéka je pro mladé páry nejjednodušší způsob, kterým lze získat finanční prostředky pro nákup vlastního bydlení, které je bezpodmínečně nutné pro zaopatření případné rodiny. Klasická hypotéka, kterou lze použít jen a pouze pro nákup nemovitosti, je tedy velmi oblíbeným a jednoduchým způsobem. Kromě řady výhod má i některé nevýhody.

  • Klasickou hypotéku nelze použít pro jiný účel, než je nákup nemovitosti
  • Při zřízení je třeba ručit kupovanou nemovitostí, ale to znamená, že ta již musí být ve vašem vlastnictví (hypotéku tak použijete nikoli k zaplacení nemovitosti, ale ke splácení dluhu)

Existuje však druh hypotéky, který je velmi výhodný a dva zmíněné zápory klasické hypotéky se do něj tolik nepromítají. Jedná se o americkou hypotéku.

Co je to americká hypotéka?

Americká hypotéka má s tou klasickou hypotékou účelovou jen málo společných vlastností. Dalo by se říci, že pojmenování hypotéka získal tento způsob získání finančních prostředků jen proto, že při zřizování je opět nutné ručit nemovitostí, kterou žadatel vlastní.

Americká hypotéka je ale, na rozdíl od té klasické, nazývána bezúčelovou. To znamená, že peníze nemusíte použít na nákup nemovitosti. Lze je použít k jakémukoli účelu. Za získané penze tak můžete s klidným svědomím koupit nemovitost, ale můžete se také s rodinnou vypravit na luxusní dovolenou, zaplatit si výlet na vesmír nebo koupit auto. Bezúčelová hypotéka je tak v cílení peněžního obnosu mnohem volnější.

Zřízení hypotéky

To samozřejmě také znamená, že můžete ručit skutečně jakoukoli nemovitostí, s tou podmínkou, že se dle hodnoty nemovitosti vypočítává maximální výše hypotéky, o kterou můžete požádat. Obvykle se za tuto hranici ustanovuje 70%, ale záleží na pravidlech pro udělení hypotéky konkrétní banky. To znamená, že pakliže bude Vaše nemovitost ohodnocena na 1 milion korun, pak si můžete zažádat, v případě, že tedy touto nemovitostí budete ručit, o hypotéku ve výši až 700 tisíc korun. Dalším omezením je pak maximální částka, obvykle si tedy můžete zažádat o úvěr nad 200 tisíc korun, ale nižší 5 milionů korun.

Co se týče dalších podmínek, jednou z hlavních je samozřejmě minimálně věk osoby (žadatel musí být plnoletý, tj. věk 18+ let), u některých bank se může vyskytnout ojediněle i hranice nad 21 let, není to ale pravidlem, respektive se jedná spíše o výjimku. Naopak existuje i omezení maximálního věku. Je zřejmě patrné proč – omezení je obvykle 70 let. Starší žadatelé by e mohli dostat do problémů se splácením např. během zdravotních komplikací nebo z důvodu úmrtí.

Žadatelů o hypotéku může být dokonce více, v některých případech ani nemusí tvořit společnou domácnost. Obvykle jsou rozdílná pravidla pro manžele. V případě spolužadatelů existuje většinou pravidlo, že mohou být nejvíce 3 spolužadatelé, kteří „patří“ do maximálně 2 rodiny, tj. minimálně dva musí být rodinní příslušníci či manželé.

Co se týče účelu hypotéky, poměr bank, které chtějí znát účel hypotéky, a poměr bank, které účel půjčky nezajímá, je poměrně vyrovnaný. I když ale banka bude požadovat zdůvodnění pro hypotéku, můžete si stále vybrat naprosto cokoli. Banka v takovém případě většinou uzná jakýkoli důvod jako regulérní a peníze Vám poskytne.

Splácení americké hypotéky

Další výhodou je možnost, kterou můžete splácet hypotéku. Obvykle se splácí samozřejmě anuitně (tzn. Výše úroku je u prvních splátek hypotéky větší, čím déle platíte, tím menší část splátky putuje na úrok). Splácení je omezeno většinou maximální dobou kolem 20-ti let, minimální dobu si nastavuje každá banka sama, nejmenší minimální doba splácení hypotéky je na českém trhu zřejmě 3 roky. Pokud se během domy splácení dostanete do situace, kdy budete mít možnost doplatit dluh jednorázově, není to žádný problém, a dokonce nebudete nikterak sankcionováni.

Základní vlastnosti klasické a americké hypotéky

Jak již bylo řečeno, rozdílů je poměrně dost, proto neuškodí, pokud si shrneme základní vlastnosti, ať už ty, které se liší, nebo ty, které jsou u obou hypoték shodné.

  • Účel americké hypotéky nemusí být koupě nemovitosti, klasická hypotéka je podmíněna koupí nemovitosti
  • U obou hypoték se ručí nemovitostí.
  • Hodnota nemovitosti určuje maximální výši hypotéky.
  • U klasické hypotéky se někdy platí sankce za předčasné splacení, u americké nikoli.