Termínované vklady

Následující řádky jsou věnovány velmi zajímavému tématu, a to termínovaným účtům / vkladům. Ty jsou vhodné jak pro obyčejné občany, tak i pro právnické osoby. Dozvíte se co je termínovaný vklad, proč je vhodné si jej pořídit a jaké jsou negativa. Jakým způsobem se dají termínované účty zařídit a jaké produkty nabízí námi vybrané banky. Vybrali jsme takové, které jsou na českém trhu stálé a zákazníky využívané.

Naše webová stránka je věnována termínovaným vkladům. Na úvod si musíme říct, co vlastně jsou termínované vklady, kdo je poskytuje a proč je dobré si jej pořídit.

Termínovaný vklad je zvláštním typem bankovního účtu, na kterém dochází ke zhodnocení vašich vložených finančních prostředků na předem stanovenou dobu. Dobu rozlišujeme na krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou. Krátkodobé vklady jsou stanoveny na dobu 7 dní až 12 měsíců. Střednědobé termínované vklady mají splatnost 2,3-4 roky a dlouhodobé jsou vklady s dobou splatnosti delší 5-ti let. Nejčastěji se v České republice uzavírají krátkodobé a střednědobé termínované účty.

Kromě délky termínovaného vkladu je také nutné stanovit úrokové sazby. Ta může být buď fixní, neboli pevně stanovená. To znamená, že se výše sazby po celou dobu stanovené lhůty zůstává stejná. Druhým typem může být pohyblivá, která se v průběhu neustále mění. Tyto sazby se stanovují podle toho, jak se vyvíjí na mezibankovním trhu. Termínované vklady jsou určeny nejen pro fyzické osoby, ale i pro osoby právnické.

Jednorázový účet je sjednaný pouze pro jeden cyklus a po uplynutí stanovené doby se dále neúročí. Oproti němu stojí cyklický účet, u kterého je v prvním cyklu úroková sazba známá a následně je stanovena podle bankovní sazby. Dalším typem jsou pak vklady s jednorázovou splatností a vklady revolvingové.

A proč je vlastně vhodné si termínovaný účet pořídit? Jaké jsou jeho přednosti? K hlavním výhodám patří vyšší zhodnocení vložených peněžních prostředků, než které získáte třeba na běžném účtu. A to díky úrokovým sazbám, které jsou vyšší. Většina bank vám nabízí založení a vedení termínovaných účtů zcela zdarma. Další výhodou je to, že správa tohoto účtu je poměrně časově nenáročná.

Měli byste také znát jisté nedostatky, které jsou s termínovanými vklady spojeny. Hlavní nevýhodu je to, že po celou dobu nemůžete s penězi nakládat. Není možné na účet vkládat nebo z něj vybírat. V případě, že budete muset peníze skutečně vybrat, počítejte s tím, že budete platit sankční poplatek. Ten je v každé bance stanoven různě. Některé banky také požadují před založením termínovaného vkladu, aby byla zaplacena alespoň jimi stanovená minimální hranice.

V minulosti byly termínované vklady mnohem výhodnější než v dnešní době. Největší zásluhu má na tom hospodářská krizi a díky ní se zvyšující inflace, která snižuje úrokové sazby.

Na českém trhu je celá řada bankovních institucí, které nabízí založení termínovaného vkladu. Každá však nabízí jiné možnosti založení, jinou minimální výši vkladu či jinou výši sankčních poplatků. Na našich internetových stránkách naleznete nabídku největších bank v ČR. Jedná se o Fio Banku, ČSOB, KB, Era, Raiffeisen Bank nebo ING.

Vklady

Vklad v cizí měně

U termínovaných vkladů je možné jej uzavřít nejen v české měně, ale i v měně zahraniční. Nejčastěji se jedná o americké dolary, britské libry nebo eura. S čím tady musíte jistě počítat je kurzové riziko. V případě, že dojde k posílení české měny vůči zahraniční měně, v rámci termínovaného vkladu v cizí měně sice naspoříte velmi slušnou částku, ovšem budete-li jej chtít převést zpátky na koruny, dochází k znehodnocení. Máte tak méně peněz k dispozici než před začátkem spoření. Naopak, v případě oslabení domácí měny získáváte vyšší úroky z vkladu.Vývoj jakékoliv měny je velmi těžké předvídat.

Termínovaný vklad po internetu

Založení termínovaného účtu pomocí internetu nabízí pouze některé banky. A to ty, které provozují internetové bankovnictví nebo homebanking .Postup založení velmi jednoduchý. Základem je se přihlásit do systému pomocí PIN kalkulátoru či certifikačních kódů. Následně se vám zobrazí odkaz, který vám načte několik druhů termínovaných vkladů. Vy si vyberete vámi požadovaný a vyplníte předepsaný formulář. Nejčastěji obsahují základní otázky, jako je jméno, adresa, datum založení, délka vkladu… Zvolíte si z nabízených položek vámi požadovanou a zda chcete pohyblivý nebo fixní úrok. Na závěr vyplníte certifikační a jiné zabezpečovací kódy. Poslední co uděláte je, že že vyplněný formulář odešlete. Do systému se pak dá přihlásit okamžitě po založení termínovaného vkladu.

Vklad po telefonu

 Některé banky umožňují uzavírání termínovaných vkladů přes mobilní telefon. A to prostřednictvím služby telebanking nebo GSM Banking. Ovšem není pravidlem, že banka, která má telebanking nebo GSM Banking musí poskytovat službu založení termínovaného vkladu přes mobil. Abyste si jej mohli založit musíte nejdříve zavolat na klientskou linku, kde svému bankéři oznámíte své identifikační číslo a heslo. Po vyřízení identifikace provede bankéř vaše příkazy, které chcete provést. Vyberete si druh termínovaného účtu, délku, po kterou chcete nechat svoje finance zhodnotit a zvolíte si, zda chcete fixní nebo pohyblivý úrok. Bankéř, se kterým po telefonu hovoříte vám pak vše založí.

Charakteristika vkladů

Jednorázový účet je účet, který je sjednám pouze pro jeden cyklus. Předem sjednaný úrok je pak platný po celé období vkladu. Po uplynutí této lhůty vkladu je účet volný a dále se neúročí. Oproti jednorázovému účtu existuje cyklický účet.

Cyklický účet se sjednává na po sobě navazující cykly. Pro první cyklus je předem známá výše úroku. Následně se další sazba nastaví dle bankovní sazby ze dne, ke kterému se obnoví cyklus termínovaného vkladu. A to vždy pro dané parametry. Výkyvy v úrokových sazbách jsou většinou jen u vyšších částek s delší dobou splatnosti. Jinak jsou sazby většinou velmi stálé.
Dále musíme rozlišovat vklady s jednorázovou splatností a vlády revolvingové, tedy vklady s automatickým obnovenímVklady s jednorázovou splatností jsou úročeny do dne splatnosti a úrok je zaručen v dne splatnosti vkladu. Celkový zůstatek se pak převádí na klientem zvolený účet. Nebo jej klient může vybrat v hotovosti. U tohoto typu není možné vklad obnovit. Vklady s jednorázovou splatností jsouvhodné pro střednědobé a dlouhodobé vklady. Druhým, již zmíněným typem, jsou vklady revolvingové. Po dni splatnosti se automaticky vklad obnoví ne dobu původního termínu. A s úrokovou sazbou, která je platná v den obnovení vkladu. Úrok se pak převádí buď na účet, který si klient sám určí nebo se připisuje ke vkladu. Tento typ je vhodný pro krátkodobé vklady.

Termínovaný vklad

Termínovaným vkladem se rozumí zvláštní typ bankovního účtu, jež je určen ke garantovanému zúročení vašeho vkladu.Tento vklad je po celou dobu úročení uzavřen vkladovým transakcím. To znamená, že v průběhu vkladu nemůžete žádné peníze vkládat nebo vybírat. Na začátku sem peníze vložíte s po uplynutí doby splatnosti je zase vyberete.

Banka s vámi uzavře smlouvu na předem stanovenou lhůtu. Může se jednat o dobu několika dní, nebo i několika let. Podle lhůty splatnosti rozlišujeme vklady krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Doba trvání u krátkodobých vkladů se pohybuje od 7 dní do 12 měsíců. U střednědobých je to pak 2,3-4 roky a dlouhodobé jsou splatné nejdříve po uplynutí 5-ti let od uzavření smlouvy. Nejčastěji se uzavírají termínované vklady na dobu několika málo měsíců. Dlouhodobé vklady se uzavírají méně. Po uplynutí lhůty je možné uzavřít novou smlouvu.
Kromě sjednané lhůty se stanovuje také úroková sazba. Tu rozdělujeme na pevnou, neboli fixní, a pohyblivou (variabilní)Fixní úroková sazba je po celou dobu trvání vkladu stejná. U pohyblivé se mění v závislosti na tom, jak se úrokové sazby vyvíjí na mezibankovním trhu.
Na termínovaný vklad nelze uložit jakoukoliv částku. Musíte vložit minimální výši vkladu. Tato minimální výše se pohybuje od 1.000Kč do 10 000Kč. Záleží pouze na bance, jakou výši si stanoví. Některé typy bank umožňují uzavírání termínovaných vkladů nejen v měně české, ale i zahraniční. Nejčastěji se jedná o americké dolary nebo eura.

Termínové vklady jsou určeny jak pro fyzické, tak i právnické osoby.Obvykle se odlišují podle podmínek vkladu. Především úrokových sazeb. A proč je dobré využít termínovaný vklad? Termínované vklady mají totiž v porovnání s běžnými účty vyšší úrokovou sazbu. Další předností je flexibilita a velmi jednoduché uzavírání vkladů.

ING termínovaný vklad

Musíme se zmínit o  ING Bank, která svým klientům také nabízí termínované vklady. Na úvod byste měli vědět, že jednorázový korunový vklad je možné na dobu 6,12 nebo 24 měsíců. Je zde poměrně vysoce stanovená minimální výše vkladu. Jedná se o rozmezí 30-50 tisíc korun. Úroková sazba se odráží od délky trvání termínovaného vkladu. Čím delší tato doba bude, tím více získáte na úrocích. V případě, že máte zájem o založení více termínovaných vkladů, u ING je jich možné založit rovných 10.

K hlavním výhodám se dá zařadit zejména garantovaná úroková sazba po celou dobu trvání vkladu. Výnos je dopředu znám a bývá vyšší než na spořícím účtu ING Konto. Další výhodu je, že ING banka po vás nechce žádné poplatky. Navíc se jedná o způsob zhodnocení vložených prostředků, který je jednak výhodný a jednak velmi bezpečný. Vklad i výběr peněz probíhá jednoduše a velmi bezpečně pomocí ING Konta. Ovládat a řídit je jej možné prostřednictvím internetového bankovnictví, pomocí bezplatné linky. Preferujete-li spíše osobní kontakt, můžete dojít osobně vše zkonzultovat do Finančního centra ING.

Po uplynutí stanovené lhůty je vklad, spolu se svým zhodnocením, převeden zpátky na ING Konto, ze kterého byly použité peníze použity.Toto převedení se provádí automaticky, nemusíte podávat tedy žádný příkaz k jeho uskutečnění. Peníze naleznete na daném kontě nejpozději následující den po skončení splatnosti. O tom, že uplynula předem určená lhůta a informace o převedení peněžních prostředků jsou vám zasílány elektronicky do vaší ING Schránky.

Rozhodnete-li se v průběhu sjednané doby termínovaný vklad zrušit, můžete to provést kdykoliv.Výpověď totiž nepodléhá žádné výpovědní lhůtě. Ovšem je zde jedna velmi negativní skutečnost. A tou jsou sankce, které musíte zaplatit v případě výpovědi.

Termínový vklad Era

Termínovaný vklad nabízí svým klientům a občanům také Česká spořitelna Era. Tento účet je vhodný pro ty, kteří chtějí nějakým způsobem zhodnotit svoje volné peněžní prostředky.

Sami si můžete určit, po jakou dobu si přejete své peníze zhodnocovat. Úrok z vkladu se zvyšuje, čím déle jsou peníze uloženy. Založení a vedení účtu jsou poskytovány zcela zdarma. Abyste si založili Era účet není potřeba mít účet u této spořitelny.
Spořitelna Era však k založení termínované vkladu vyžaduje minimální vklad, ve výši 5 000Kč. Co se týká předčasného výběru peněz, před lhůtou splatnosti, i to je zde možné. U termínovaného vkladu na dobu 2,4 a 6 let si můžete vybrat až 20% vkladu bez obavy, že budete platit sankční poplatky.
Vklady je možné uzavřít na dobu 1,3,6 a 12 měsíců nebo na dobu 2,4 a 6 let. Záleží pouze na vás, po jakou dobu chcete peníze nechat zhodnocovat. Po uplynutí lhůty, po kterou je zhodnocování peněz stanoveno můžete nechat smlouvu automaticky nechat obnovit, nebo peníze vybrat.

Tento účet si můžete zřídit velmi jednoduchým způsobem. A to jak na poště, tak i v jiných finančních centrech. Peníze sem můžete vložit v hotovosti nebo bezhotovostním převodem. Stejným způsobem pak můžete peníze vybrat. V případě, že budete chtít peníze vybrat před lhůtou splatnosti, budete muset zaplatit „náhradu“. Výše této náhrady je stanovena v Sazebníku této spořitelny.

Termínovaný vklad – Fio banka

Také poměrně mladá banka, jako je Fio, nabízí pro veřejnost možnost uzavření termínovaného vkladu. Jedná se o účet, na kterém se zhodnocují vaše vložené finanční prostředky. A to po předem stanovenou dobu. Navýšení vašeho vkladu je možné jen v době obnovy. U vkladového účtu na pevný termín s pravidelnou obnovou dochází, za předem stanovených a platných podmínek, k automatické obnově k datu obnovy.

K výhodám tohoto termínovaného vkladu patří zejména to, že jeho vedení je zdarma. Další předností je nadstandardní zhodnocení vkladů. Peníze jsou úročeny více, než kdybyste je měly uloženy na běžném účtu. Vklady musí být ze zákona pojištěny. Tento účet je možné velmi snadno ovládat a kontrolovat prostřednictví internet bankingu.
Abyste si mohli založit termínovaný účet, musíte vložit minimální částku, která činí 3 000Kč. Úrokové sazby jsou roční (p.a.). U fyzických osob je úroková sazba pevně stanovena. U právnických osob jsou sazby vyhlašované. V případě, že chce právnická osoba pevně stanovenou úrokovou sazbu, musí se s bankou individuálně domluvit.
V případě, že si potřebujete z termínovaného účty vybrat určitý obnos peněz s obnovou, je to možné. Jen počítejte s tím, že budete muset zaplatit sankci. Fio banka výši sankce vypočítává následujícím způsobem:

Platná úroková sazba * (počet dní do splatnosti / 365)

Nejmenší částka je ovšem 1 000 Kč. Založení termínovaného účtu u Fio banky je možný prostřednictvím internetového bankovnictví nebo návštěvou na některé z poboček.Následující tabulka ukazuje stanovení pevné úrokové sazby.

PEVNÁ ÚROKOVÁ SAZBA

termín

Objem vkladu

do 100.000

Do 1.000.000

nad 1.000.000

1 týden

0,75 %

0,80 %

0,85 %

2 týdny

0,77 %

0,82 %

0,87 %

1 měsíc

0,80 %

0,85 %

0,90 %

2 měsíce

0,83 %

0,88 %

0,93 %

3 měsíce

0,90 %

0,95 %

1,00 %

6 měsíců

1,00 %

1,05 %

1,10 %

9 měsíců

1,10 %

1,15 %

1,20 %

12 měsíců

1,15 %

1,20 %

1,25 %

24 měsíců

1,45 %

1,50 %

1,55 %

36 měsíců

1,75 %

1,80 %

1,85 %

48 měsíců

1,95 %

2,00 %

2,05 %

60 měsíců

2,15 %

2,20 %

2,25 %

Termínovaný vklad u Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank také nabízí uzavření termínovaného vkladu. A to bez nutnosti, abyste měli běžný účet u této banky. Peníze jsou zde bezpečně uloženy a velmi dobře zhodnoceny. Zdarma vám Raiffeisen Bank poskytne hotovostní a bezhotovostní vklady nebo výběry. Zdarma jsou také výpisy z účtu.

Zhodnocení vašich vložených peněžních prostředků je mnohem větší, než kdybyste je měly uloženy na běžném účty. O své vklady se vůbec nemusíte bát. Jsou totiž ze zákona pojištěny. Co se týče výpovědních lhůt, ty jsou různé.
Účet můžete ovládat prostřednictvím internetu nebo přes mobilní telefon. Což ušetří váš čas, který můžete využít mnohem smysluplněji. Své vklady tam můžete navyšovat bez toho, aniž byste museli chodit do banky. S vkladem může kromě vás disponovat i jiná pověřená osoba. V případě, že se bude jednat o vyšší částky (nad 5 milionů Kč) je možné sjednání individuální úrokové sazby.
Raiffeisen Bank nabízí také termínované vklady, které jsou vázány na běžný účet. Na účtu můžete založil vámi zvolený počet termínovaných vkladů. I zde jsou vyšší úrokové sazby oproti běžnému účtu. Informace o svých vkladech máte neustále k dispozici na vašich účtech. Můžete si také s bankou sjednat zvláštní úrokovou sazbu v případě vyššího objemu depozit.

Zvláštním produktem termínovaného vkladu je eKonto Garant. Předností tohoto účtu je možnost vybrání 20% z určité částky před datem splatnosti bez toho, aniž byste museli platit sankční poplatek. Tento účet si můžete v klidu a pohodě založit z pohodlí našeho domova prostřednictví internetu.

Termínovaný vklad u ČSOB

Pořízení termínovaného vkladu nabízí také ČSOB. Toto vklad je určen především pro občany, kteří chtějí bezpečně uložit své peněžní prostředky na delší i kratší časové období. Pro kratší dobu je však vhodnější použít u ČSOB spořící účet. Peněžní prostředky jsou úročeny mnohem lépe než na běžném bankovním účtu.

K výhodám termínovaných účtů, které ČSOB nabízí patří například to, že vedení účtu je zcela zdarma a to včetně zasílaných výpisů. Peníze jsou zde bezpečně uloženy. V případě, že máte u ČSOB zavedený účet, můžete si zdarma nastavit také automatické funkce při splatnosti vkladu. A to částku, kterou chcete udržovat na běžném účtu a částku, kterou v den splatnosti necháte převést z běžného účtu ve prospěch vkladu nebo naopak.

Výhodou je také to, že předem znáte výnos, který po době splatnosti obdržíte. K další přednosti je ovládání přes elektronické bankovnictví. ČSOB nabízí také vedení termínovaného účtu v cizích měnách. Doba, na kterou si termínovaný vklad může zařídit je od 7 dnů do 1 roku. Úrokové sazby se odvíjejí podle délky vkladu. Čím delší je tato doba, tím je úroková sazba vyšší.

Abyste si zařídili termínovaný vklad, stačí vám zde jen jeden doklad. Jedná u občanů ČR o občanský průkaz a v případě cizinců se jedná o doklad cestovní.

Termínovaný vklad u Komerční banky

Termínované vklady od Komerční banky jsou určeny nejen klientům této banky, ale i neklientům. Tato banka nabízí vkladové účty s jednorázovou splatností nebo s automatickým obnovováním. Doba, po kterou je možné peníze uložit se většinou pohybuje na 7-14 dní, 1,3,6 nebo 12 měsíců. Komerční banka vám také garantuje úrokovou sazbu po celou dobu trvání vkladu. Abyste si mohli termínovaný vklad zařídit, je zapotřebí vložit minimálně 5 000Kč.

Komerční banka nabízí vám nabízí bezpečné a zajímavé zhodnocení peněz. Založ si termínovaný účet u Komerční banky není žádný problém. Je možné si jej zařídit ve všech pobočkách nebo přes Expresní linku. Vedení účtu, jeho založení i zrušení jsou poskytovány zcela zdarma. Abyste si jej založili, není podmínkou mít u Komerční banky běžný nebo jiný účet. Díky pojištění vkladu, podle zákona o bankách, jsou rizika minimalizována. V případě, že budete chtít peníze vybrat před datem splatnosti, můžete. Tato nabídka je však určena jen pro termínované vklady na 1 měsíc a delší. Můžete mít uzavřít víc než jeden termínovaný účet.

Co se týče úrokové sazby, termínovaný účet je úročen pevnou úrokovou sazbou. Úroková sazba je vyhlašována v Oznámení o úrokových sazbách KB. Komerční banka také umožňuje výběr z několika možností, jak nakládat s úroky. Pro účet s automatickou obnovu vkladu je možná kapitalizace, což je ponechání úroků na účtu pro další úročení.

Komerční banka nabízí vklad s individuální sazbou. Tento produkt umožňuje výrazněji zhodnotit vaše finanční prostředky. Je určen jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby. Určený je jak pro tuzemské občany i zahraniční zájemce. Klienti, kteří splní podmínku splacení minimální výše vkladu mají vyšší zhodnocení uložených finančních prostředků. Termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou umožňuje zhodnotit vaše vložené finanční prostředky za příznivých úrokových podmínek. Je možné je sjednat ve všech měnách, které jsou uvedeny na kurzovním lístku.

Výhody a nevýhody termínovaných vkladů

Důvodů, proč si zřídit termínovaný vklad je několik. Jedním z hlavních důvodů je zhodnocení vložených peněžních prostředků. Úrokové sazby jsou u tohoto typu vkladu vyšší, než u běžných účtů. Vedení a zřízení je u většiny banko poskytováno zcela zdarma. Další velkou výhodou je také to, že termínované vklady jsou snadno dostupné. Správa tohoto vkladu je také velmi časově nenáročná. Nemusíte se jím tak dlouze zabývat a plýtvat časem, který jistě mnohem lépe využijete. Co musíme také zmínit, je to, že termínované vklady jsou pojištěny. A to podle Zákona o bankách.

Dříve, než se rozhodnete své volné finanční prostředky vložit právě do termínovaného vkladu, je nutné si uvést také několik nevýhod tohoto způsobu zhodnocení vložených peněz. Musíte si především uvědomit, že s vloženými penězi se nedá, do doby splatnosti, jakkoliv manipulovat. A to ani vkládat, ani vybírat. V případě předčasného výběru z vkladu vám banka účtuje sankční poplatky. Jedná se totiž o porušení smlouvy. Většinou se tyto sankce pohybují kolem 2%. Stanovení je však individuální, záleží pouze na rozhodnutí banky. V některých případech není dokonce vůbec možné peníze vybrat před lhůtou splatnosti. Před uzavřením smlouvy se o tomto rozhodně informujte.

Další nevýhodou je výše vložené částky. Ne všechny banky totiž umožňují jakoukoliv výši vkladu. Některé banky vyžadují splnění minimální výše vkladu, které se liší podle banky. V minulosti byly termínované vklady mnohem výhodnější, než dnes. Velký vliv na tom má zejména ekonomická krize a s tím spojená inflace, která úroky u termínovaných účtů znehodnocuje.

Měli byste také vědět, že úroky z vkladů jsou podrobeny dani ve výši 15%. V případě, že máte vklady v cizích měnách, počítejte s možným rizikem. Toto riziko spočívá v pohybu devizových kurzů vůči české koruně.