Spořící účet

Potřebujete-li uložit někam své volné peněžní prostředky a zároveň požadujete jejich zhodnocení, nechcete však podstupovat velké riziko, jednou z nejlepších možností je vyřízení spořícího účtu. Jejich založení je velmi snadné, rychlé a bez zbytečných poplatků. Na českém trhu tento produkt nabízí nejen bankovní instituce, ale také družstevní. Jejich nabídka je odlišná, nabízí různá zvýhodnění a bonusy. Úročení je vyšší než například u běžného účtu. Úroky se pohybují kolem 3 procent. Máte-li zájem dozvědět se vše o spořících účet, více se dozvíte níže.

Máte-li doma volné peněžní prostředky a nevíte, jak je správným způsobem zhodnotit, jednou z možností je jejich vložení na spořící účet. Spořící účet patří k nejběžnějším produktům které nabízejí nejen banky, ale také družstevní záložny k zhodnocení financí.

Spořící účty jsou dobré také z toho důvodu, že jsou zákonem pojištěné na 100 procent.Spořící účet je určen zejména pro ty, kteří nemohou z určitých důvodů investovat peníze po delší časové období nebo pro ty, kteří nechtějí podstoupit velké riziko. Tento účet je také možné využít k platebnímu styku.

Na trhu je možné rozlišovat základní dva typy spořících účtů. Jedná se o spořící účet s výpovědní lhůtou a spořící účet bez výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta je důležitá, chcete-li si vybrat určitou částku právě ze spořícího účtu.

Založit si spořící účet může fyzická i právnická osoba. Založení je možné následujícími způsoby. K těm nejběžnějším patří vyřízení vzniku spořícího účtu přímo osobně ve finanční instituci. Přímo na dané pobočce je sepsána a podepsána smlouva. Další způsob založení jsou tzv. neosobní. To znamená, že pro vyřízení nemusíte chodit na pobočku instituce. Jednou z těchto možností je prostřednictvím telefonu. A to přes speciální linku. Další možností je zařízení spořícího účtu přes internet. Nebo zajištění přes poštu.

Spořící účet je úročen mnohem lépe, než je tomu třeba u běžného účtu. Úročení spořícího účtu může záviset na výši vkladu a délce výpovědní lhůty nebo jednoduchým úročením. Úročení se pohybuje kolem 0,1% do 2,4%. Co se týče zdanění úroků, probíhá okamžitě při připisování. Úroky se zdaňují srážkovou daní ve výši 15 procent.

Co se týče poplatků, u spořícího účtu je ta výhoda, že poplatky jsou zde minimální. Většinou transakcí je bez poplatků. Často se setkáváme pouze s poplatkem za zasílání výpisů poštou.

Určitě vás také zajímá, jaké má spořící účet vlastně kladné vlastnosti. A jelikož jde o velmi oblíbený prostředek k zhodnocení finančních prostředků, má výhod celou řadu. Jedná se například již míněné nulové či minimální poplatky, vyšší úročení vkladů, je možné vést elektronické bankovnictví, nízká rizikovost, založení a vedení účtu je úplně zdarma, není požadován minimální vklad a velmi pečlivá ochrana vašich financí a mnoho dalšího.

Nemůžeme však mluvit stále jen o kladných vlastnostech. Spořící účet má také určité nedostatky. K těm můžeme řadit znehodnocování úroků inflací, některé banky požadují, abyste měli běžný účet u stejné instituce nebo se výše úroků odvíjí od vložené částky.

Spořící účet však není jediným možným produktem, který umožňuje zhodnocovat finance. Dále musíme zmínit termínovaný vklad nebo vkladní knížku. Termínovaný vklad znamená jednorázový vklad peněz na určitou, předem stanovenou, dobu. Během této doby jsou finance zhodnoceny dle stanovené sazby. Ovšem, máte-li zájem vybrat své peněžní prostředky před uplynutím lhůty počítejte s tím, že se vám to značně prodraží. Neboť se jedná o porušení smlouvy a platí se vysoké sankce. Druhým produktem jsou pak vkladní knížky. V minulosti byly velmi vyhledávané, ovšem dnes se jedná o méně často využívaný způsob zhodnocení financí a to zejména nízkým úrokům.

Spořící účet

K nejběžněji využívaným možnostem zhodnocení finančních prostředků se počítají spořící účty. Jedná se o jednoduché a klasické produkty, které nabízejí banky nebo družstevní záložny. Spořící účty se u nich liší zejména výši a způsobem úročení. Zhodnocují peníze mnohem více než třeba běžné účty a většinou jsou zcela bez poplatků.

Mezi výhody patří zejména to, že je možné ukládat jakékoliv částky kdykoliv a také je vybírat a to vše bez sankcí. Tyto účty jsou zákonem pojištěné a to na 100 procent.

Tento účet je na trhu ve dvou základních variantách. A to:

 • spořící účet s výpovědní lhůtou – to znamená, že budete-li chtít vybrat peníze, musíte podat výpověď. Výpovědní lhůta bývá dlouhá většinou jen několik dní, nebo týdnů. Není však ani výjimkou jeden rok. V tomto případě, budete-li chtít vybrat peníze před uplynutím výpovědní lhůty připravte se na to, že budete platit sankce. S touto variantou se setkáte především u termínovaných vkladů
 • spořící účet bez výpovědní lhůty – budete-li si chtít vybrat své finance z účtu, možné to je téměř kdykoliv a to bez sankcí. Tyto spořící účty se vyznačují vysokou likviditou vložených peněžních prostředků

A pro koho je spořící účet určen? Je určen zejména pro ty, kteří mají dostatek finančních prostředků a chtějí je zhodnotit, nechtějí však jít do většího rizika nebo nemohou peníze investovat po delší časové období.

Výhodné také je, že spořící účet je možné také použít k platebnímu styku. Ovšem s výrazným omezením. Správa účtu je také velmi snadná, provádí se prostřednictvím internetového bankovnictví. Nejlépe zabezpečené spořící účty mají však omezení týkající se počtu transakčních účtů, z kterých je možné a na které je možné posílat peníze ze spořícího účtu. To však nabízí jen málo bank v ČR. Všechny banky mají různý způsoby zabezpečení, proti případným podvodům a únikům.

Založení

Založit si vlastní spořící účet může fyzická osoba, a to bez ohledu na to, zda je jen obyčejným občanem či podnikatelem, nebo také osoba právnická. Tento účet je možné založit různými způsoby. Záleží tedy jen na vás, který způsob vám bude nejvíce vyhovovat.

K nejběžnějším a nejčastějším způsobům založení spořícího účtu, je návštěva pobočky banky. Pro vyřízení je nutné si s sebou vzít všechny potřebné dokumenty. Tím se myslí občanský průkaz. V případě cizinců pas. A také číslo bankovního účtu, který se nachází na území České republiky v české měně, kam máte v úmyslu převádět finanční prostředky. Některé bankovní instituce vyžadují, aby byl zaplacen určitý minimální vklad. Jiné banky zase vyžadují, abyste měli vytvořený bankovní účet u stejné instituce u které žádáte o založení spořícího účtu. Každá finanční instituce má tedy různé podmínky pro založení spořícího účtu.

Druhou možností, jak založit spořící účet, je jeho založení přes telefon. Většina bank má pro tento způsob vyřízení vytvořenou speciální bezplatnou linku. Na tuto linku stačí zavolat, operátorovi sdělíte požadované údaje. Následně je vám zaslána poštou smlouva, kterou je nutné podepsat a odeslat zpět bance s požadovanými dokumenty. Tedy kopií občanského průkazu a kopii z registrovaného účtu. Poté je vám bankou zasláno potvrzení o přijetí vámi zaslané smlouvy spolu s klientským číslem.

Další možností je založení účtu přes internet. Jedná se o nejmodernější způsob vyřízení. Stačí pouze vyplnit na internetu elektronickou žádost. Stejně jako u založení přes telefon, i tady vám bude poštou zaslána smlouva k podepsání. Tu musíte spolu s požadovanými dokumenty odeslat zpět bance.

Posledním způsobem, jak můžete založit svůj spořící účet, je přes poštu. Stačí si stáhnout požadovaný formulář a opět ho zaslat na adresu banky. Další postup je totožný z předcházejícím.

Založení spořícího účtu přes telefon, internet či poštou je možný pouze v případě, že banka nevyžaduje založení běžného účtu u stejné instituce. Jedná se o velmi praktické způsoby, které vám šetří zejména čas, a to z důvodu, že nemusíte v bance stát frontu, než se na vás dostane řada atd.

Úročení a poplatky

Úročení spořícího účtu je u každé banky a pojišťovny odlišný. Na rozdíl od termínovaného vkladu, kde je úročení velmi jednoduchou záležitostí, u spořícího účtu je to o něco složitější.Úročit vklady je totiž možné následujícími třemi možnostmi.

 • Úročení, které závisí výši vkladu
 • Úročení, jež závisí na výši vkladu a délce výpovědní lhůty
 • Jednoduché úročení jednou úrokovou sazbou – a to bez závislosti na výši vkladu či délce výpovědní lhůty

Výše úroků závisí nejen na výši vložené částky, ale také na výpovědní lhůtě. Většinou se úroky ze spořícího účtu pohybují od 0,1 % do 2,4 % ročně. Většina spořících účtů má úročení kolem 3 procent. Není však žádnou výjimkou, že u některých produktů se může výše úrokové sazby dosáhnout až k 6 procentům.

Spořící účty jsou mnohem lépe úročeny než třeba běžné nebo osobní účty. U většiny spořících účtů platí pravidlo čím je vyšší vklad peněžních prostředků, tím je delší výpovědní lhůta a tím vyšší je také zhodnocení vložených prostředků. Ovšem existují také spořící účty které nemají žádnou výpovědní lhůtu a mají odlišnou míru úročení.

Velmi častá otázka spojovaná se spořícími účty je, zda jsou úroky daněny. Ano jsou! A to srážkovou daní ve výši 15 procent. Daň se sráží okamžitě při připisování úroků.

Určitě vás také zajímá, jak je to u spořícího účtu s poplatky. Na rozdíl od běžných účtů, které mají celou řadu poplatků, u spořících účtů je většina transakcí bez poplatků. Většinou se objevuje poplatek pouze za výpisy zasílané poštou.

Výhody a nevýhody

V dnešní moderní době existuje spousta způsobů, jak zhodnotit volné peněžní prostředky. Všechny tyto způsoby mají své výhody a nevýhody. Jednou z možností, jak zhodnotit volné finance je jejich vložení na spořící účet.

K hlavním přednostem spořícího účtu můžeme zařadit:

 • nízké či nulové bankovní poplatky
 • ochrana vkladu pomocí hesla
 • ochrana vkladu podpisovým vzorem
 • vyšší úročení vkladů
 • založení a vedení vkladů je zcela zdarma
 • veškeré výpisy z účtu jsou také zadarmo
 • spořící účet zajišťuje nízkou rizikovost
 • automatické převody financí na běžný účet
 • celá řada bank nemá žádnou výpovědní lhůtu
 • velká část bank nepožaduje minimální vklad nebo jen velmi nízký
 • banky umožňují vedení elektronického bankovnictví
 • snadné řízení a ovládání

Tento výčet kladných stránek je jen zlomek výhod, které nabízí většina finančních institucí. Jednotlivé banky ještě nabízí vlastní slevy a další bonusy.
Ovšem spořící účty mají také nevýhody. Následně zmíníme jen pár těch nejdůležitějších.

 • i přes vysoké úroky, které získáte, jsou neustále znehodnocovány inflací
 • oproti jiným investičním produktům jsou finance méně zhodnoceny
 • některé banky před tím, než uzavřete spořící účet, vyžadují, abyste disponovali také běžným účtem
 • v případě, že banka má na spořícím účtu výpovědní lhůtu, není možné po tuto dobu využívat své vložené peníze nebo je možné je použít pouze po zaplacení vysokého poplatku
 • výše úroků se odvíjí od výše uložené částky

Spořící bankovní alternativy

Spořící bankovní alternativy, které naleznete v nabídce každých bank. Jedná se o bankovní produkty, jejichž hlavním cílem je zhodnocování finančních prostředků. Jelikož spořícím bankovním účtům věnujeme celou webovou stránku, zmíníme se alespoň o dalších dvou zmíněných bankovních produktech.

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je poměrně jednoduchý způsob zhodnocování financí. Podstata spočívá v jednorázovém vkladu peněz na bankovní účet. Po určitém termínu budou vaše peníze zúročeny danou sazbou. Úroková sazba může být buď fixní, tedy pevná, která se po celou dobu vkladu nemění, nebo variabilní, čili pohyblivá. Pohyblivá úroková sazba se mění. A to dle sazeb, které vyhlašuje Česká národní banka. Vložené prostředky na tomto účtu necháte nějaký čas bez povšimnutí. V případě, že z něj budete chtít čerpat před uplynutím lhůty, musíte počítat s tím, že se vám to prodraží. A to z důvodu, že za předčasný výběr platíte sankce. Tyto vklady jsou více úročeny než třeba běžné spořící účty. A to z důvody, že u termínovaného účtu jsou finanční prostředky vázány na delší časové období. Termínované vklady nabízí v České republice nejen běžné banky, ale také družstevní záložny, které možná znáte pod rozšířeným názvem kampeličky.

Vkladní knížka

Další typem zhodnocení peněžních prostředků může být také vkladní knížka. Jedná se o jednu z nejstarších forem spoření u nás. V posledních letech však ztrácí svoji atraktivitu. V minulosti to byl jeden z nejvíce oblíbených druhů spoření. Vkladní knížka je vlastně dokument, který potvrzuje od peněžního ústavu přijetí vkladu,jeho výběr, připsání úroků a další peněžní operace. Jsou nabízeny zejména bankami a spořitelnami. Jedná se o bezpečný způsob zhodnocení peněz, neboť vklady na vkladních knížkách jsou ze zákona pojištěny.

S vloženým vkladem je možné disponovat jako majitel vkladu, nebo zmocněná osoba. Výše úrokové sazby se na vkladních knížkách dnes pohybuje od 0,1 % až k 3% ročně. Ovšem, abyste dosáhly úrokové sazby ve výši 3%, je nutné mít na knížce uloženou minimální částku 100 000Kč po dobu 3 let.

Následující tabulka vám pomůže se zorientovat v nabídkách vybraných finančních institucí.

Banka a název produktu Úročení p.a. v % Poplatek za vedení /m Minimální vklad Výpovědní lhůta Zřízení účtu
Equa bank – spořící účet 2,3 není
Air Bank – Spořící účet 2,4 není

Zuno – Spořící účet

2

zdarma

není

zdarma

Raiffeisenbank – Ekonto Flexi

0,01-2,1

zdarma

není

14 dní/1/6/12 měsíců

zdarma

Creditas – Spořící účet

3,5

zdarma

500,-

3 roky

zdarma

Wüstenrot – Spořící účet

0,1-2,5

zdarma

není

3,6,9,12 měsíců nebo bez

zdarma

Axa Bank – Spořící účet

2,8 nebo1,3

zdarma

není

zdarma

Fio Banka – Fio konto

1,25

zdarma

100,-

bez

zdarma

GE Money Bank – Genius II

1,4

zdarma

200,-

bez

zdarma

ING Bank – ING Konto

1,75

zdarma

není

zdarma

KB – Spořící konto

0,8

zdarma

5 000,-