Úvěr bez ručení

Jestliže jste v situaci, kdy máte čistou bankovní historii a nejste tedy nikde vedeni jako ti, kteří své půjčky spláceli pozdě či dokonce vůbec, vlastníte nemovitost a máte někoho, kdo by byl ochoten...

Konsolidace

Co znamená pojem „konsolidace“ Konsolidace je procedura spočívající ve sjednocení všech Vašich půjček v jeden úvěr, který bude spravovat nový věřitel. Proces konsolidace funguje tím způso...

Havarijní pojištění a jeho Výluky

Základní informace Havarijní pojištění vás ochrání před škodami, které vzniknou na vašem vozidle v důsledku vámi způsobené havárie, působením přírodních živlů, odcizením či vandalizmem. Na rozdíl od ...

Nefinanční odměňování

Odměňování „Odměňování je systém přímých a nepřímých, finančních a nefinančních odměn zaměstnancům, dávaných na základě hodnoty jejich práce, osobního přispění a výkonu.“ (Kostroň, Hroník, 2002) Jedn...

Financování podniku z cizích zdrojů

Financování Financování podniku zahrnuje soustavu činností, které vedou k opatření kapitálu a tím k uskutečnění cílů podniku. Každý podnik má své specifické způsoby finančního řízení, které musí obst...

Kalkulace ceny plynu

Také se snažíte šetřit, kde se dá? Jednou s plateb, které samozřejmě souvisí s provozem bytu, může být i platba za plyn. Ten je u některých domácností používán třeba na vaření, nebo i pro ohřívání vo...

Možnosti oddlužení

Oddlužení je možné realizovat formou prodeje dlužníkova majetku či formou plnění splátkového kalendáře – každý ze způsobů má svoje výhody a nevýhody a rozdíl mezi nimi má význam především pro věřitel...

Některé druhy pojištění

Kapitálové pojištění Kapitálové životní pojištění Toto pojištění v sobě spojuje jak vysokou pojistnou ochranu, tak složku úspor. Tím Vás chrání před důsledky existenčních potíží, do kterých by se Vaš...

Financování bydlení

Investice do nemovitosti je jistota. O koupi vlastního bydlení uvažují nejen lidé mladé či střední generace, ale i lidé z generace starší. Koupě nemovitosti je investice, která se pro budoucí domov u...

Pojištění psů a koček

Náklady na léčbu nebo operaci našich mazlíčků bývají občas opravdu velmi vysoké. Avšak s pojištěním mazlíčků můžete být klidnější. Už se vám nemůže stát, že nedostatek finančních prostředků by vás ně...