Konsolidace

Co znamená pojem „konsolidace“ Konsolidace je procedura spočívající ve sjednocení všech Vašich půjček v jeden úvěr, který bude spravovat nový věřitel. Proces konsolidace funguje tím způso...

Havarijní pojištění a jeho Výluky

Základní informace Havarijní pojištění vás ochrání před škodami, které vzniknou na vašem vozidle v důsledku vámi způsobené havárie, působením přírodních živlů, odcizením či vandalizmem. Na rozdíl od ...

Nefinanční odměňování

Odměňování „Odměňování je systém přímých a nepřímých, finančních a nefinančních odměn zaměstnancům, dávaných na základě hodnoty jejich práce, osobního přispění a výkonu.“ (Kostroň, Hroník, 2002) Jedn...

Financování podniku z cizích zdrojů

Financování Financování podniku zahrnuje soustavu činností, které vedou k opatření kapitálu a tím k uskutečnění cílů podniku. Každý podnik má své specifické způsoby finančního řízení, které musí obst...

Kalkulace ceny plynu

Také se snažíte šetřit, kde se dá? Jednou s plateb, které samozřejmě souvisí s provozem bytu, může být i platba za plyn. Ten je u některých domácností používán třeba na vaření, nebo i pro ohřívání vo...

Možnosti oddlužení

Oddlužení je možné realizovat formou prodeje dlužníkova majetku či formou plnění splátkového kalendáře – každý ze způsobů má svoje výhody a nevýhody a rozdíl mezi nimi má význam především pro věřitel...

Některé druhy pojištění

Kapitálové pojištění Kapitálové životní pojištění Toto pojištění v sobě spojuje jak vysokou pojistnou ochranu, tak složku úspor. Tím Vás chrání před důsledky existenčních potíží, do kterých by se Vaš...

Financování bydlení

Investice do nemovitosti je jistota. O koupi vlastního bydlení uvažují nejen lidé mladé či střední generace, ale i lidé z generace starší. Koupě nemovitosti je investice, která se pro budoucí domov u...

Pojištění psů a koček

Náklady na léčbu nebo operaci našich mazlíčků bývají občas opravdu velmi vysoké. Avšak s pojištěním mazlíčků můžete být klidnější. Už se vám nemůže stát, že nedostatek finančních prostředků by vás ně...

ING konto

Spořící účet Spořicí účet ING Konto patří mezi nejpopulárnější produkty tohoto druhu u nás a po pročtení tohoto portálu rozhodně poznáte proč. Spořicí účty jsou obecně na vzestupu jako varianta posky...