Pojištění

Uvažujete-li o pojištění sebe či svého majetku a nevíte si rady, které pojištění je nejvhodnější a které vlastně využít, tento článek se zabývá tématem pojištěním a poskytne vám potřebné informace. Získáte přehled o tom, které pojištění je určené pro pojištění osob. Jedná se o životní pojištění, úrazové a cestovní. Pojištění, které je určeno pro váš majetek zahrnuje například havarijní pojištění, které je určeno pro vaše vozidlo, či pojištění nemovitostí.

Pojištění si pořizují nejen právnické osoby, které se snaží snižovat následky negativních událostí, ale také jednotlivci. Pojištěním se zabývají instituce zvané pojišťovny. Ty poskytují pojištění za úplatu. Pojištění vzniká sepsáním pojistné smlouvy. Tuto smlouvu uzavírají dvě strany. Pojišťovna s pojištěncem. Pojišťovnictví patří do terciárního sektoru, tedy do oblasti služeb. Pojištění je možné rozdělit do několika oblastí. Rozlišujeme pojištění dle obsahu, podle účasti a dle pojišťovny.

Životní pojištění je určeno zejména pro případ nemoci, invalidity či smrti. Umožňuje tak zajistit své blízké pro případ  neočekávané smrti. Tím zabezpečíte své příbuzné, aby nezůstali bez finančních prostředků. Při uzavření životního pojištění je kromě ostatních informací důležitý zejména váš věk. Jste-li dříve narození, budete platit vyšší pojistné. V případě, že máte více jak 60 let, bude pro vás těžší najít pojišťovnu, která vás pojistí. Životní pojištění je možné rozlišovat na rizikové životní pojištění, které je určeno pro případ smrti. Jedná se pouze o pojištění, nikoliv o spoření. Dalším typem je kapitálové životní pojištění, které je kombinací spoření a pojištění. Investiční životní pojištění je určeno jako pojistná ochrana. Existuje celá řada investičních fondů, které mají různou míru rizika a výnosnosti. Abyste žili v důchodu na lepší úrovni, je vhodné si zařídit důchodové pojištění.

Dalším pojištěním, které je velice doporučováno, je úrazové pojištění. K úrazu můžete dojít kdykoliv a kdekoliv. Toto pojištění uhrazuje výlohy spojené s úrazem i léčbou s ní spojenou. Nejčastěji se sjednává v rámci životního nebo cestovního pojištění. Úraz ovlivní nejen život váš, ale také vašich blízkých. Úraz a s ním spojené léčení je finančně náročnou záležitostí. Toto životní pojištění vám částečně pomůže finanční problémy překonat.

Cestujete-li rádi a často, nebo prostě jen na dovolenou, je vhodné zařídit si cestovní pojištění. Toto pojištění je určeno pro případ, že se vám v zahraniční přihodí nějaké nehoda. Veškeré výlohy související s ošetřením a následnou péčí jsou tak hrazeny domácí pojišťovnou. Cestovní pojištění zahrnuje pojištění úrazové, pojištění ztráty zavazadel, pojištění pro případ zpoždění letadla, atd.

Abyste si zajistili komfortnější život v důchodu, je dobré si co nejdříve pořídit penzijní připojištění se státním příspěvkem. Státem vyplácené důchody slouží pouze k zajištění hlavních životních potřeb. V budoucnosti má výše důchodů ještě výrazně poklesnout. V případě, že si nechcete dělat starosti, jak v důchodu vyžijete, pořiďte si penzijní připojištění.

Mezi další typy pojištění patří ty, které se netýkají pojištění osob, ale třeba automobilů či nemovitostí. Pojištění pro případ dopravní nehody či odcizení vašeho dopravního prostředku se nazývá havarijní pojištění. Pojišťovny nabízí celou škálu pojištění aut. Záleží pouze na vás, která nabídka vás nejvíce osloví. Pojišťovny nabízí také bonusy. Zejména za jízdu bez nehod můžete získat bonus ve výši 50%. U havarijního pojištění je možné se setkat s termínem „flotilová smlouva“. Jedná se o pojištění většího počtu automobilů.

Pojištění nemovitostí je dalším doporučovaným typem pojištění. Žádná nemovitost není odolná vůči přírodním vlivům. Zejména pak požárům či povodním. Je možné si pojistit jak rodinný dům, včetně garáží či plotů, tak také chalupy, chaty a samozřejmě také byty. Je možné se pojistit proti působení přírodních sil, tak i proti krádeži či vandalismu.

Životní pojištění

Životní pojištění je určeno pro případnou invaliditu, závažné onemocnění či pro případ smrti. V případě, že se pojištěnci stane něco, co je uvedené v pojistné smlouvě, pojišťovna mu vyplatí stanovenou pojistku. Jedná se o prostředek, jehož pomocí můžete zajistit rodinu v případě, že náhle zemřete. V případě vašeho úmrtí je životní pojistka vyplacena osobám uvedeným v pojistné smlouvě. Díky tomu nezůstanou bez finančních prostředků. Životní pojištění není jen pojištění osoby, ale zároveň také zhodnocuje peníze. Jedná se o zvláštní typ penzijního fondu.

Na životní pojištění často také přispívají zaměstnavatelé. Tyto příspěvky si zahrne do nákladů a z této částky nemusí odvádět peníze na sociální ani zdravotní pojištění. Pro zaměstnance je to také výhodné. Neboť jsou peníze převáděny přímo na účet a on je tak nemusí zdaňovat.

Při uzavírání pojistné smlouvy je také důležitý vás věk. Je jasné, že čím jste starší, tím musíte za pojištění platit vyšší částku. Zvyšuje se tím také možnost, že vás pojišťovna odmítne pojistit. Horní hranice, do které vás ještě většina pojišťoven pojistí je kolem 60 let. Po dosáhnutí tohoto věku budete jen velmi těžko hledat pojišťovnu, která by vás pojistila.

Existují různé druhy životního pojištěné. Každé je určeno trošku k něčemu jinému. Záleží pouze na vás, jaký druh pojištění hledáte.

• Rizikové životní pojištění nepředstavuje žádné spoření. Jedná se pouze o pojištění pro případ smrti. Využívají ji ti, kteří chtějí zabezpečit svou rodinu pro případ, že by předčasně zemřeli. Toto pojištění se uzavírá na pevnou či klesající pojistnou částku.

• Kapitálové životní pojištění je kombinací spoření a pojištění pro případ smrti. Máte-li však v úmyslu jej použít pouze ke spoření, tak k tomuto účelu to není příliš vhodné. U tohoto typu pojištění si své klienty pojišťovna velmi pečlivě vybírá a může vás odmítnou bez udání důvodu.

• U investičního životního pojištění je možné dosáhnou vyššího zhodnocení, než u kapitálového pojištění. Tento typ pojištění je určen jako pojistná ochrana. Na výběr máte celou řadu investičních fondů, které mají různou míru výnosnosti a také rizika.

• Důchodové pojištění je jedním ze základních typů životního pojištění. Patří do hlavní nabídky pojišťoven. Jeho hlavním úkolem je zvyšovat životní úroveň v době, kdy budete v důchodu.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je jedním z nejvíce doporučovaných pojištění. A to z toho důvodu, že k úrazu můžete přijít kdekoliv a kdykoliv. Pojištěním sice úrazu nepřejdeme, ale může kompenzovat ušlý příjem či náklady, které jsou spojené s úrazem a jeho léčbou. Vyřízení tohoto druhu pojištění je možné v každé komerční pojišťovně a ve většině zdravotních pojišťoven. Je možné ho vyřídit jak pro jednotlivce, tak i pro rodinu či skupinu lidí. Většinou se úrazové pojištění sjednává v rámci životního nebo cestovního pojištění.

Úrazy mohou ovlivnit život váš, i vašich blízkých. Při velmi vážném úrazu mohou také zůstat trvalé následky. Mohou vás omezit jen na krátkou dobu, na pár týdnů, měsíců nebo na celý život. Vystavíte se tak vysoké finanční zátěži. Úrazové pojištění vám tuto zátěž pomůže částečně vyřešit.

Při zajišťování pojištění vyžaduje pojišťovna informace o vašem povolání a zájmech. Jestli provozujete sport, tak o jaký se jedná a jak často jej provozujete. Existují tři až čtyři skupiny rizikové skupiny, které ovlivňují výši pojistného.

Pojištěni budete na každém kroku, 24 hodin, 7 dní v týdnu a to všude na světě. Při pojištění si můžete sami stanovit rozsah a výši pojistné částky na jednotlivá rizika. Program pojištění je určen pro malé děti, dospělé a zaměstnance. Je-li na vašem příjmu kromě vás závislá i jiná osoba, je dobré, aby jste se pojistili pro případ úmrtí v důsledku úrazu. Úraz si můžete způsobit sami nebo vám ji může způsobit jiná osoba.

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění patří k výhodnějším formám spoření, které je podporované státem. Toto penzijní připojištění umožňuje získat větší finanční obnos, který je určen k vašemu finančnímu zabezpečení ve stáří. Toto připojištění vzniká podepsáním smlouvy mezi penzijním fondem a fyzickou osobou.

Proč si pořídit penzijní připojištění? Hlavním důvodem jeho pořízení je dostatek finančních prostředků v důchodu. Jelikož výše důchodu, poskytovaná státem, je poměrně nízká a je určena pouze k zajištění nejzákladnějších životních potřeb, jako je bydlení, potraviny a léky. Chcete-li v důchodu žít lépe a na vyšší úrovni, nebo máte v úmyslu třeba cestovat, je vhodné si co nejdříve zařídit penzijní připojištění.

Jedná se o dlouhodobé spoření. Hlavní princip spočívá v pravidelných splátkách, může se také jednat o menší obnosy. Výše uspořené částky záleží pouze na vás, neboť právě vy si volíte výši měsíčního příspěvku. Výše tohoto příspěvku by měla být dostatečně vysoká, aby v budoucnu zajistila dostatečně vysoký příspěvek do rozpočtu důchodce. Samozřejmě nesmí být příliš vysoký, aby nezatěžoval běžný rozpočet osoby.

Pojištění je vhodné si pořídit co nejdříve. Protože čím vyšší je uspořená částka, tím budou úroky vyšší. Doporučuje se začít spořit před třicátým rokem života. Ze začátku bývají příspěvky nižší, postupem času se pomalu zvyšují. Uvažujete-li o tomto pojištění, musíte brát v úvahu také následující kritéria:

 • současný příjem – výše současného příjmu je důležitá pro stanovení výše pravidelných příspěvků
 • očekávaný budoucí příjem – podle něj se stanoví, zda budou budoucí příspěvky vyšší či nižší
 • věk účastníka
 • předpokládaný odchod do starobního důchodu
 • příspěvek třetích osob – například příspěvek zaměstnavatele

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je velice výhodné. Stát vám přispívá určitou částkou a to následujícím způsobem:

Příspěvek účastníka Státní příspěvek
100-199 50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč
200-299 90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč
300-399 120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč
400-499 140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč
500 a více 150 Kč

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je druhem pojištění, které se netýká pojištění lidí, ale vašeho automobilu. Stejně tak, jak úrazové pojištění vás neuchrání před možnými úrazy, ani nepředchází možným dopravním nehodám. Dopravní nehoda či krádež automobilu se stává finančně náročnou situací. Havarijní pojištění vám pak pomáhá tuto finanční situaci zvládnout.

Na finančním trhu existují různé nabídky havarijního pojištění. Každá pojišťovna nabízí různé typy a možnosti zvýhodnění. Záleží tedy pouze na vás, jaký typ si vyberete. Výše pojistné částky vychází nejprve z částky, na kterou si chcete automobil pojistit. Dále se do výše pojistky zahrnuje také stav, stáří, region, věk majitele a výbava vozidla.

Havarijní pojištění chrání před škodami, které jsou způsobeny havárií, vandalismem, odcizením či živelnou událostí. Tím, že uzavřete havarijní pojištění, můžete cestovat se svým autem bez obav a to nejen na území České republiky, ale kdekoliv ve světě. Většina pojišťoven nabízí celou řadu slev. Mezi ty nejběžnější patří 50% bonus za jízdu bez nehod.

Toto pojištění je dobrovolné a záleží tedy pouze na vás, zda si jej pořídíte či nikoliv. Internetové srovnávače vám pomohou najít takovou pojišťovnu, která bude vyhovovat vašim nárokům a požadavkům. Asistenční služby jsou součástí pojištění. Jsou poskytovány v případě havárie či technické poruše automobilu.

Ve spojitosti s havarijním pojištěním se můžeme často setkat s termínem „flotilová smlouva“. Tento typ smlouvy využívají především velké dopravní společnosti, které potřebují pojistit velké množství automobilů. Jedná se tedy o pojištění většího počtu vozidel.

Cestovní pojištění

V případě, že plánujete vyrazit na dovolenou někam do zahraničí, určitě si nezapomeňte vyřídit cestovní pojištění. Cestovní pojištění je důležité pro případ, že by se vám z cizině stal nějaký úraz. Veškeré ošetření a péče je pak hrazena domácí pojišťovnou. Cestovní pojištění však není jen určeno pro případ úrazu, ale je také pro případ, že se vám ztratí zavazadla nebo v případě, že způsobíte nějakou škodu či újmu. Jedná se o typ pojištění, který je zcela dobrovolný. Vztah se uzavírá mezi zákazníkem s pojišťovnou.

Cestovní pojištění je možné rozdělit do několika kategorií. Jedná se o služební, turistické a sportovní pojištění. Individuální druhy pojištění mají různé stanovené pojistné částky, jako horní limit plnění. V případě, že náklady na léčení překračují tento horní limit, zbytek si musí klient uhradit sám, ze své vlastní kapsy. Platí zde přímá úměra. Čím vyšší je horní limit, tím je také pojistné dražší.

A co cestovní pojištění vlastně zahrnuje? Jedná se o pojistné úrazové, pojištění odpovědnosti, pojištění ztráty zavazadel, pojištění zavazadel, pojištění zpozdění letadla, únosu letadla či pojištění storna cesty. Pojištění vzniká okamžikem jeho zaplacení.Pojištění můžeme zařídit pouze před vykonáním cesty. Zpětně jej zařídit nejde. Uvažujete-li o návštěvě více zemí, při zařizování smlouvy musíte uvést tu nejvzdálenější zemi, do které se chystáte, nebo stát, kde budete delší dobu pobývat. Součástí pojištění je také repatriace či převoz ostatků v případě úmrtí v zahraničí. V dnešní době je možné si vyřídit cestoví pojištění rychle a snadno přes internet. Tuto možnost nabízí až 12 pojišťoven.

Před odjezdem do zahraničí je dobré vědět několik málo informací. Například, jakým způsobem, v případě pojistné události kontaktovat pojišťovnu, jak se má správně postupovat, jaká rizika jsou z pojištění vyloučena, zda je platnost pojištění něčím podmíněna či čím se se mám prokazovat v případě pojistné události.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitostí patří k dalším dobrovolným pojištěním. Žádná budova neodolá silným živelným pohromám. Proto je vhodné vyřídit si pojištění nemovitostí, které tyto rizika omezuje. Tento typ pojištění je určen pro rodinné domy, včetně garáží a plotů, byty a bytové domy, objekty, které jsou teprve ve stádiu výstavby či pro chaty nebo chalupy. A proti čemu se dá pojistit? Existuje celá řada rizik, proti kterým se dá pojistit. Dá se pojistit proti požáru, pádu letadla, výbuchu či úderu blesku. Dále pak proti záplavám, povodním, pádu stromu a vichřicím. Základní rizika, proti kterým je možné se pojistit se označují jako sdružená rizika „FLEXA“.Pojištění nemovitosti nezahrnuje jen ochranu proti rizikům, které způsobuje přírodní síla. Toto pojištění se týká také rizika, které způsobuje lidský faktor. Jedná se o krádeže či vandalismus.

Výše pojištění nemovitosti záleží na mnoha faktorech. K těmto faktorům patří:

 • způsob, jakým je výše pojištění sjednána – to znamená, zda je pojištění uzavřeno na časovou hodnotu nebo na hodnotu novou
 • typ stavby – záleží, jestli se jedná o chatu, chalupu, byt, rodinný dům či vedlejší objekt
 • výše pojistné částky – pojistná částka je hodnota, na kterou je stavba pojištěna. Tato pojistná částka bude v případě škody pojišťovnou uhrazena
 • kde se stavba nalézá – umístění stavby je důležitý faktor pro zjištění hodnoty pojistné částky, většinou se to určuje dle velikosti obce, kde se nemovitost nachází
 • rozsah rizik, na které se dané pojištění vztahuje
 • zda pojišťovna poskytuje slevy

Určitě vás zajímá, jak nemovitost správně pojistit. I přesto, že pojistnou výši je možné sjednat pouze na novou či časovou hodnotu, a ne na hodnotu tržní, neznamená to, že není možné stanovit částku tak, aby odpovídala tržní hodnotě. Je-li stavba pojištěna na novou hodnotu, pojišťovna vyplatí pojištěnému takovou částku, za kterou je možné danou nemovitost znovu postavit či opravit a to ve stejné kvalitě, jakou měla původní nemovitost. Za předpokladu, že máme uzavřenou pojistnou smlouvu na časovou hodnotu, pojišťovna zohledňuje při výplatě pojistného také opotřebení pojištěné budovy.