Zmírněte následky tragických nehod

Obecně, smrt je z pohledu lékařské vědy zastavení životních funkcí v organizmu člověka. Jak je ale smrt vnímána námi, kterých se bezprostředně týká! Připouštíme si ji nebo je pro nás jistým způsobem stále tabu. Do jaké míry ji bereme vážně! Předkládám čtenářům k zamyšlení osobní zpověď ženy, která zanedlouho oslaví své 42. narozeniny. Zkonfrontujeme ji s otázkou, jak ona ve svém věku nahlíží na téma předčasného úmrtí v důsledku vážných událostí.

Fakta

Domnívám se, že dnes je slovo smrt ve společnosti více skloňováno, de facto o smrti se mezi lidmi hovoří častěji, než tomu bylo ještě v nedávné minulosti. Důvodem je náš současný životní styl. Je všeobecně známo, že délka života současné populace se významně prodloužila, za tento stav vděčíme především lékařským poznatkům, ale realita je o poznání jiná. Dnes umírá vysoké procento lidí ve věku, kdy nedosáhli věkové hranice 40 let. Ve svých letech mohu být uspokojena faktem, že jsem tuto kritickou hranici v (relativním) zdraví přežila.

Proč ale umíráme tak mladí? Jak již bylo předesláno, důvodem je náš současný styl života, především z řad mladší populace. Prostředí kolem nás není bez rizika, které velmi často nebereme v potaz, a tedy strach ze smrti střídá náš každodenní hazard nejen se svým vlastním životem. Co nás například přiměje přecházet silniční přechody na červenou barvu! Proč jako motoristé překračujeme na českých silnicích povolenou rychlost jízdy, nebo proč nerespektujeme na železničních přejezdech výstražná zařízení! Pokud bychom respektovali smrt, jako následek našeho nebezpečného konání, počet nehod by výrazně klesl. S počtem nehod by automaticky klesaly také počty smrtelně zraněných a těžce zraněných osob.

V případě, že si nebudeme připouštět obavy z tragických nehod, při nichž jsou v sázce lidské životy, a budeme nadále hazardovat se smrtí, nemáme dostupné (přiměřené) prostředky, jak lze nehodám účinně předcházet. Společenská diskuse na téma předčasné smrti přichází teprve jako automatická reakce veřejnosti na událost, která měla silný vliv na společnost jako celek. Jsou to především hromadná neštěstí, zmiňme jako příklad dopravní nehodu, kdy smrt na silnici nalezne většina pasažérů hromadného dopravního prostředku (havarované linkové autobusy).

Pojistěte se

Veškeré otázky spojené s následky lidského hazardu si začínáme klást v momentu, kdy nás veřejnoprávní a soukromoprávní média informují o tragédii, která se právě teď stala. Bohužel, po velmi krátkém období od televizní reportáže z místa tragédie přestáváme brát jakékoliv obavy na zřetel. Nadále svým přístupem k vlastnímu životu ohrožujeme sami sebe, ostatní, ale také majetek, který lze při vzniku události označit za nezanedbatelnou položku. V mnoha případech je hodnota poškozených předmětů nenávratně ztracena.

Finančním ztrátám na majetku či důchodu pozůstalých lze účinněji zabránit sjednanou pojistnou smlouvou u příslušné pojišťovací společnosti. Jedná se o efektivní řešení, které mohu z vlastní zkušenosti vřele doporučit.