Havarijní pojištění a jeho Výluky

Základní informace

Havarijní pojištění vás ochrání před škodami, které vzniknou na vašem vozidle v důsledku vámi způsobené havárie, působením přírodních živlů, odcizením či vandalizmem. Na rozdíl od povinného ručení jsou kryty škody na vlastním automobilu. Pojištění lze sjednat pro vozidla všech kategorií (osobní, nákladní, motocykly, autobusy, návěsy, čtyřkolky atd.) s platným technickým průkazem a českou registrační značkou. Oproti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (POV) je tento druh pojištění výhradně smluvní, záleží tedy na vás, zda se pro toto pojištění rozhodnete a před jakými riziky uznáte za vhodné se chránit, případně o jaká připojištění jej rozšíříte.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění se skládá ze čtyř základních pojistných rizik. Jsou jimi havárie, krádež, zničení nebo poškození živly a vandalismus. Pojišťovny nabízejí různé kombinace rizik, je tedy možné sjednat ochranu jen na některá z nich. Většina pojišťoven nabízí i balíčky, které představují kompletní pojištění pro vaše vozidlo.

Současně s vozidlem je pojištěna i výbava vozidla. K havarijnímu pojištění také lze sjednat pojištění nákladů za nájem náhradního vozu, úrazové pojištění osob ve vozidle, pojištění skel, pojištění zavazadel a pojištění nadstandartních asistenčních služeb.

Havarijní pojištění je určeno vlastníkům motorových vozidel, především je vhodné pro nová vozidla ale i starší vozidla dražších značek, u kterých opravy často dosahují vysokých částek, pro vozidla řidičů, kteří stráví za volantem mnoho času nebo častěji havarují.

Havarijní pojištění je určeno k ochraně vozidla před poškozením způsobeným dopravní nehodou.Jakmile budete mít uzavřeno havarijní pojištění s rizikem havárie, pojišťovna vám v případě nehody vyplatí náhradu škody, kterou si na vozidle způsobíte. V případě zavinění havárie druhou osobou lze náhradu škody uplatnit buď z vlastního havarijního pojištění, nebo z povinného ručení viníka. Při sjednání havarijního pojištění si můžete vybrat, zda bude pojištění platné jen na území ČR, na území sousedních států nebo na území celé Evropy. Při uzavření havarijního pojištění pojišťovna obvykle provádí prohlídku vozidla. Cenu sjednaného pojištění s rizikem havárie pozitivně ovlivní váš předchozí škodní průběh.

Vandalismus

Toto pojištění vám poskytuje pojistnou ochranu proti poškození nebo poničení či úplné zničení parkujícího vozidla úmyslným jednáním cizí osoby nebo proti poškození vozidla při pokusu o jeho odcizení. Dojde-li k poškození vašeho vozidla neznámým pachatelem nebo ke krádeži části vozidla, je nutné vždy přivolat Policii ČR a sepsat policejní protokol.

Odcizení vozidla

Samostatně je možné pojistit vůz proti odcizení na českém trhu jen u některých pojistitelů, často bývá součástí kompletního havarijního pojištění. Při sjednání pojištění je možné získat slevu z pojistného v případě, že je vaše vozidlo vybaveno vybranými zabezpečovacími systémy. O dalších informacích o odcizení vozidel a možnostech jejich zabezpečení můžete shlédnout na webu www.rokzabepecenivozidel.cz, kde Česká asociace pojišťoven jejedním z hlavních partnerů. Pojištění proti odcizení je finančně nákladnější, denně je však v České republice odcizeno průměrně 55 vozidel.

Živly

Havarijní pojištění zabezpečuje klientelu proti velkému rozsahu živelních rizik, která mu v souvislosti s vlastnictvím a provozem jeho vozidla hrozí. Obvykle je tímto pojištěním kryt výbuch, povodeň,požár, záplava, úder blesku, sesuv půdy , krupobití, pád kamení a vánice/vychřice. Dříve či později totiž může nastat situace, kdy oceníte, že máte toto riziko ošetřené.

Je rozumné havarijní pojištění uzavřít, jelikož zavinit dopravní nehodu může i sebelepší řidič. Dojde-li k havárii, škoda většinou dosahuje částek v řádu desítek až stovek tisíc korun. Nemáte-li automobil havarijně pojištěný a jste viníkem nehody, veškeré náklady na opravu anebo pořízení nového vozu v případě totálního poškození původního,musíte uhradit sami.Automobil se pro mnohé stal prostředkem, bez kterého už se jen stěží obejdou. Jeho užívání s sebou však nepřináší pouze užitek a časových úspor, ale i nezanedbatelná rizika. Nejen nehoda může postihnout váš vůz. Vzhledem k vysoké hodnotě a zároveň omezené možnosti dokonalého zabezpečení se vozidlo často stává předmětem odcizení. Mezi další rizika můžeme zařadit riziko zničení či poškození živelní událostí.

Výše a kalkulace pojistného

Výši pojistného ovlivňuje značka a typ vozu, jeho kategorie, druh a výbava, stáří, výše zvolené spoluúčasti. avarijní pojištění za příznivou cenu si můžete sjednat, pokud jezdíte bez nehod, máte u stejné pojišťovny sjednané i povinné ručení a sjednáváte jej přes internet. Kumulací slev se můžete dostat až na 50 % základní sazby. Havarijní pojištění za příznivou cenu si můžete sjednat, pokud jezdíte bez nehod, máte u stejné pojišťovny sjednané i povinné ručení .

Doba pojistného plnění

Pojistné plnění je poskytnuto v případě, že došlo ke škodě na pojištěném voze z důvodu některého z pojištěných rizik a byly splněny všechny podmínky, dohodnuté v pojistné smlouvě. Pokud bylo vozidlo poškozeno provozem jiného vozidla, můžete si vybrat, zda si necháte škodu uhradit z vašeho havarijního pojištění nebo z povinného ručení druhého vozu, pojistné plnění však můžete obdržet vždy pouze z jedné z pojistných smluv.

Výluky z pojištění

Výluky z havarijního pojištění představují situace, na základě kterých vám nebude uznaný nárok na pojistné plnění, a to i přesto, že máte uzavřené havarijní pojištění. Jde o rizika vyňatá z pojistného krytí.

Výluky z havarijního pojištění jsou uvedené v pojistných podmínkách a je dobré se s nimi důkladně seznámit před uzavřením smlouvy. Mezi hlavní výluky z havarijního pojištění patří použití alkoholu či omamných látek před jízdou či během jízdy, prošlá technická kontrola, špatný stav brzd, použití letních pneumatik v zimním období, řízení neoprávněnou osobou, která nemá řidičský průkaz, z těchto důvodů může pojišťovna zamítnout nebo snížit pojistné plnění.