Operativní leasing

Zde najdete veškeré potřebné informace o operativním leasingu. Naleznete zde informace o tom, pro koho je operativní leasing vhodný, druhy operativních leasingů (otevřená kalkulace, uzavřená kalkulace a americký leasing), informace o poskytovatelích operativního leasingu i o rozdílech oproti finančnímu leasingu.

Podnikáte jako živnostník nebo máte společnost a přemýšlíte o pořízení vozového parku nebo obnově toho stávajícího? Pokud ano, bude pro vás určitě ideálním řešením jeho financování pomocí takzvaného operativního leasingu. V dnešní době si málokterá společnost může dovolit financování nového vozového parku z vlastních prostředků a v podstatě to není ani příliš rozumné i z dalších důvodů. U operativního leasingu dochází vlastně k pronájmu vozového parku leasingovou společností. Vozy jsou stále v jejím majetku a vy platíte měsíční splátky za jejich užívání, po skončení leasingové smlouvy pak vozy zůstávají v majetku leasingové společnosti. Takto nastavené financování vozového parku vám umožňuje rozložení investice a snadnější finanční plánování.

Operativní leasing nabízí větší společnosti a v dnešní době se jedná prakticky o nejvýhodnější možnost provozování vlastních vozidel. Na českém trhu existuje několik společností, které operativní leasing nabízejí a jejich služby jsou ve většině případů podobné. Základním rozlišením je poskytování služeb k operativnímu leasingu. V měsíční splátce můžete mít buď zakalkulovány veškeré služby spojené s užíváním vozidel (údržba a servis, pneuservis, povinné ručení, havarijní pojištění, silniční daň, přihlášení vozidel, tankovací karta, náhradní vozidlo, dálniční známky apod.) a nebo si u operativního leasingu bez služeb financujete tyto věci sami nad rámec splátky. Dále se operativní leasing se službami rozlišuje na full service leasing (FSL) s otevřenou nebo uzavřenou kalkulací. U otevřené kalkulace platíte za poskytované služby pouze měsíční zálohu a cena je pak dopočítána až na základě reálného využívání, u uzavřené kalkulace jsou odhadované náklady započteny do splátky a jsou v neměnné výši. V poslední době je u klientů oblíbenější verze s otevřenou kalkulací.

Operativní leasing je aktuálně výhodným řešením téměř pro libovolně velké podnikání, obecně se tato forma leasingu vyplatí už od tří vozidel, po změnách v daňové legislativě v roce 2012 se ale operativní leasing vyplatí prakticky kdykoli. Obvyklá doba operativního leasingu je 12 až 60 měsíců(1 až 5 let) a mezi obrovské výhody patří to, že veškeré riziko náhlého poklesu cen nese leasingová společnost, vy ve splátkách platíte pouze předem spočítanou amortizaci. Na našem trhu existuje několik velkých leasingových společností, které tuto službu nabízejí, patří mezi ně ČSOB LeasingŠkoFIN nebo například HertzLease a další.

Vhodný klient

Operativní leasing je zajímavým řešením zejména pro živnostníky a společnosti. Základním aspektem operativního leasingu jsou rozdíly ve vlastnictví předmětu nájmu. Na rozdíl od běžného finančního leasingu totiž u operativního leasingu zůstává předmět nájmu, většinou vozidlo, ve vlastnictví leasingové společnosti v průběhu smlouvy i po jejím skončení. Do splátek leasingu se tedy započítává pouze rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu. Operativní leasing je tedy skvělý pro společnosti s flotilou vozů, kterou chtějí po určité době pravidelně obměňovat. Eliminují se tak vysoké pořizovací náklady na nový vozový park.

Pokud tedy potřebujete ve společnosti například několik osobních automobilů, je dobré přemýšlet namísto klasického finančního leasingu o operativním leasingu, při pořizovací ceně 2 500 000 Kč za pět automobilů splácíte v podstatě jen pokles hodnoty majetku (amortizaci) v průběhu operativního leasingu a po jeho skončení zůstávají automobily v majetku leasingové společnosti a vy můžete pružně vozový park obnovit. Operativní leasing lze uzavřít buď s otevřenou kalkulací nebo uzavřenou kalkulací, hlavní rozdíl je v poskytování technických služeb. Pro vaši firmu může být vhodný také americký leasing, který se používá většinou u užitkových nákladních vozidel.

Operativní leasing má pro společnosti celou řadu výhod, především odpadá nutnost platit počáteční akontaci, dále je to fixní výše splátek po celou dobu leasingu. Nezanedbatelná je také možnost odečíst celou splátku v nákladech, protože leasingová splátka je považována za nákladovou položku. Podstatnou výhodou u leasingu se službami je také přenesení potřebné údržby na leasingovou společnost. V neposlední řadě u operativního leasingu nese veškeré riziko zůstatkové hodnoty finanční společnost.

Nejvhodnější formu operativního leasingu pro vaše potřeby samozřejmě nelze obecně odhadnout, nabídka na trhu je ale dnes poměrně bohatá a tato forma leasingu představuje určitě zajímavé řešení vozového parku libovolné velikosti.

Druhy operativního leasingu

Na současném trhu se můžete setkat s poměrně odlišnými nabídkami operativního leasingu. Na následujících stránkách se podíváme na tři nejčastěji nabízené služby. Jsou jimi Full Service Leasing – Otevřená kalkulace (FSL-OK) a Full Service Leasing – Uzavřená kalkulace (FSL-UK) a dále také tzv. americký leasing.

Obecně se nabídky leasingových společností liší samozřejmě také ve výši úrokůdobě trvání apod. Obecně je možné operativní leasing uzavřít na 12 až 60 měsíců, přičemž nejčastěji zvolenou délkou bývá 36 měsíců, tj. 3 roky.

FSL – Otevřená kalkulace

V současné době oblíbenější verze operativního leasingu. Základní služby operativního leasingu jsou shodné, jako při uzavřené kalkulaci, zásadním rozdílem je ale to, že ve splátkách za leasing jsou zahrnuty pouze zálohy za náklady na kompletní technickou údržbu, pneuservis, zapůjčení náhradního vozidla a podobně. Od záloh jsou pak odečteny reálné náklady na tyto služby a případný rozdíl je pak zohledněn ve splátce leasingu.

Tato varianta je pro zákazníky zajímavá zejména z toho důvodu, že v konečném důsledku zaplatí jen za skutečně poskytnuté služby. V případě průměrného množství nutných oprav je tedy tato varianta většinou výhodnější.

Leasingové společnosti často ale rozlišují svoji nabídku spíše na operativní leasing se službami a bez služeb, leasing bez služeb nechává veškeré náklady na služby, jako je přepis vozu, silniční daň, dálniční známky i zmíněné servisní náklady apod. na klientovi, zatímco druhá varianta většinou nabízí tyto služby v rámci měsíčních splátek.

FSL – Uzavřená kalkulace

Uzavřená kalkulace se od otevřené kalkulace liší v tom, že veškeré náklady na služby jsou již zahrnuty ve splátkách a jsou v pevné výši. Tato varianta není v poslední době tolik populární, protože může vést k přeplácení provedených služeb. Pokud ale vaše společnost využívá vozy intenzivněji a existuje pravděpodobnost, že budete čerpat větší množství služeb, může se jednat o výhodnou verzi.

uzavřené kalkulaci jsou nabízeny mnohé služby, ty mohou být obecně nabízeny i v otevřené kalkulaci, zde jsou ale služby zahrnuty ve fixním příplatku ke splátce. Mezi nabízené služby nejčastěji patří údržba a servis, pneuservis, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, havarijní pojištění vozidla, asistenční služby, tankovací karty, elektronická kniha jízd, náhradní vozidlo, dálniční poplatky, likvidace pojistných událostí ale i reportování a statistiky o využívání vozů.

V konečném důsledku tady záleží hlavně na konkrétních potřebách vaší společnosti a frekvenci využívání nabízených služeb.

Americký leasing

Americký operativní leasing je nabízen většími poskytovateli operativního leasingu a sdružuje v sobě několik služeb. Základem amerického operativního leasingu je tzv. „palivová karta“. Jedná se v podstatě o kreditní kartu určenou pro čerpání pohonných hmot, leasingová společnost má s partnery dohodnuté podmínky pro čerpání hmot a to jí umožňuje ve vybraných zařízeních nabízet výhodnější ceny a nejrůznější bonusy. Provozování užitkového vozidla je často účtování podle skutečně najetých kilometrů. Hlavní výhodou amerického leasingu pro provozovatele je eliminace fixních nákladů, což umožňuje lepší finanční plánování a podobně.

Poskytovatelé leasingu

Na této stránce se podíváme na hlavní poskytovatele operativního leasingu působící na českém trhu.

ČSOB Leasing

Společnost ČSOB Leasing nabízí full service leasing s kompletním pokrytím služeb pro automobily, dále fleet management (kompletní správu vozového parku), LeaseBack – odkoupení vozového parku a jeho pronájmu formou full service leasingu nebo operativní daňový leasing.

ŠkoFIN

Společnost ŠkoFIN nabízí také širokou škálu služeb vč. operativního leasingu. V nabídce naleznete operativní leasing se službami i bez služeb, dále fleet management i LeaseBack službu. Operativní leasing se službami pokrývá všechny potřebné služby vč. kompletní údržby a servisu, pneuservisu, pojištění, asistenční služby, tankovací karty apod.

Na českém trhu fungují i další společnosti nabízející operativní leasing. Patří mezi ně například společnost HertzLeaseLeasePlanSixtLease nebo Arval. Všechny společnosti nabízejí v podstatě velmi obdobné služby a záleží tedy hlavně na vašich preferencích, jedná se o ověřené společnosti.

Rozdíl oproti finančnímu leasingu

V současné době je z finančního hlediska téměř vždy operativní leasing výhodnější, než klasický finanční leasing. Obecně platí, že finanční leasing je výhodnější pro společnosti s maximálně dvěma vozy, nicméně po daňové reformě v roce 2012 je prakticky i pro jeden nebo dva vozy výhodnější operativní leasing, neboť se na rozdíl od finančního jedná o daňově uznatelný náklad. O finančním leasingu by jste vy nebo vaše společnost měli přemýšlet jen tehdy, plánujete-li vozy užívat déle, než pět let. Pro fyzické osoby je ovšem stále nejlepším řešením pro financování vozu bez vlastních prostředků klasický finanční leasing, popřípadě spotřebitelský úvěr.

Hlavním důvodem výhodnosti operativního leasingu jsou kromě zmíněného daňového nákladu i flotilové slevy, které nabízejí leasingové společnosti. U operativního leasingu není nutné skládat žádnou akontaci, dále můžete také ušetřit peníze za zaměstnávání personálu, který by se o vaši vozovou flotilu musel starat, leasingové společnosti totiž u operativního leasingu se službami tyto služby zajišťují sami.