Získat dotace na dětské skupiny je velmi jednoduché

Ministerstvo práce a sociálních věcí před několika dny spustilo výzvu zaměřenou na podporu vzniku a provozování dětských skupin. Díky širokému okruhu příjemců může na prostředky dosáhnout téměř každý, kdo o takovou činnost projeví zájem.

S růstem počtu narozených dětí v posledních letech se začal objevovat problém s nedostatkem míst ve školkách. Vytížení rodiče často musí pro ratolesti jezdit do vzdálenějších zařízení, což je stojí cenný čas a nutí hledat hůře placenou práci. Ministerstvo práce a sociálních věcí se proto rozhodlo začít dotovat vznik a provoz dětských skupin přímo v pracovních zařízeních či jiných institucích, které mohou sídlit blízko rodičů.

Dotace EU pokryjí až 100 % výdajů

Prostředky jsou hrazené formou dotace EU, přičemž žadatel může získat částku v celkové výši od 942 000 Kč do 5 448 606 Kč na jeden projekt. V programu je připraveno 1,4 miliardy Kč.

O dotace EU může žádat široký okruh zájemců od jednotlivých OSVČ, profesních a podnikatelských sdružení, obchodních korporací, nestátních neziskových organizací, až po územně samosprávné celky a jimi založené právnické osoby, vysoké školy a výzkumné instituce. Prostředky je možné použít jak na zřízení dětské skupiny, tak na její provoz. Účastnit se mohou i ty projekty, které již v minulosti dotaci obdržely.

Žádat lze až do 1. 2. 2018

Příjem žádostí na dotaci byl stanoven na období 2. 11. 2017 – 1. 2. 2018. V minulosti se však už několikrát ukázalo, že u takto atraktivních dotačních titulů se prostředky téměř vždy vyčerpají dříve. Současná výzva je proto rozdělena na oblast Prahy a mimopražskou, aby se zajistilo rovnoměrnější vyčerpání zdrojů.

Pokud si chcete ušetřit papírování, nebo nevíte, jak sestavit úspěšnou žádost, můžete oslovit specializovanou společnost, která za vás vše vyřídí a získá potřebné prostředky.