Investice do zlata

Přijde vám zlato jako velmi lákavá a výhodná investice? Zajímáte se o to, jak investovat do zlata a kdy je na to nejvhodnější doba? Tak to jste na správném místě. V tomto příspěvku se dočtete nejrůznější informace týkající se tohoto drahého kovu a investic do něj, výhody a nevýhody investování do zlata nebo třeba do jakých forem zlata se dá investovat a která z nich je nejvýhodnější.

Zlato patří k neobnovitelným zdrojům. Proto je velmi vzácné. Jeho obliba mezi lidmi je stále větší. A díky tomu se také jeho cena neustále zvyšuje.  V minulosti se zlato používalo zejména jako platidlo. V současné době však především slouží jako investiční nástroj. Zlato jako zdroj má jen pár nalezišť po celém světě. Největší naleznete v Africe a Rusku .

Se zlatem, jako investičním nástrojem se nejčastěji potkáte v podobě zlatý slitků, neboli cihel, nebo v podobě mincí. Důležitá informace je, že investiční zlato nemá žádnou přidanou uměleckou hodnotu. My se nejvíce budeme zabývat právě slitky, které jsou jako investiční nástroj používány častěji. Slitky se vyrábí o různých hmotnostech.

Podle zákona je nutné, aby zlaté cihly obsahovaly předem stanovené náležitosti. K nim patří již zmíněná hmotnost, informace o pravosti zlata, výrobní číslo, logo firmy, která slitek vyrobila, ryzost apod. Se zlatem se obchoduje na komoditním trhu, kde se také určuje jeho konečná cena. Jeho počáteční cena se však stanovuje na burze.

Proč je vlastně dobré investovat do zlata? Co od toho očekáváme? Hlavním důvodem investování do takové komodity, jako je zlato, je ochrana vložených prostředků před inflací. Dále chceme diverzifikovat portfolio a především máme zájem o dlouhodobé zhodnocení vložených prostředků. Investice do zlata by měla být minimálně 5 let.

Pokud se skutečně rozhodnete do zlata investovat, máme pro vás pár možností, jak to provést. Před začátkem investice je dobré si zjistit několik málo informací o prodávající osobě. Přesněji, jaké má reference. Zakoupit investiční zlato je možné jak ve specializovaném obchodě, tak i přes internet. Chcete-li mít ovšem naprostou jistotu o tom, co kupujete, doporučujeme vám osobně navštívit prodejnu. Schůzka je předem stanovená a tedy soukromá. Dávejte si také pozor na správné označení na zlatě. Může se stát, že slitek nebude řádně označen.  Po zakoupení zlata si velmi pečlivě rozmyslete, kam jej uložíte.

A teď již k samotnému způsobu investování. Zlato si můžete zakoupit ve fyzické formě nebo pomocí cenných papírů. O zakoupení fyzického zlata jsme již hovořili. Proto si něco povíme o zakoupení cenných papírů.  To je možné dělit na futures, ETF, certifikáty nebo na akcie společnosti, která se zabývá těžbou zlata. Futures jsou burzovní deriváty, které mají vysokou likviditu a žádné kreditní riziko. ETF jsou burzovně obchodovatelné fondy, jejichž hlavním cílem je sledovat index podkladového aktiva.

Když si pořídíte zlato jako investici, jste osvobozeni od daně z přidané hodnoty.  Jako další přednost zlata je jeho vysoká likvidita.

Investiční zlato

Nejdříve si povíme pár informací o historii zlata.Zlato bylo v minulosti používané zejména jako platidlo. Zlato jako platidlo se používalo od roku 560 př. n. l. Zlato si neustále uchovává svoji vysokou hodnotu a přitahuje celou řadu investorů, kteří chtějí využít právě zlato jako investiční nástroj.
S investičním zlatem se nejčastěji setkáváme v podobě zlatých slitků nebo mincí. Investiční zlato nemá žádnou přidanou uměleckou hodnotu. My se budeme nejvíce věnovat zlatým slitkům, které jsou pro investování nejvhodnější. Zlatými slitky můžeme myslet zlaté destičky nebo cihly. Ty jsou vyráběny o různých hmotnostech. Každý zlatý slitek musí být podle zákona žádně označen. Na cihlách musí být vyraženy informace o pravosti zlata, údaje o ryzosti, váhu, výrobní číslo a také logo firmy, která dané investiční zlato vyrobila.
Zlato se prodává na komoditních trzích. Zde se také stanovuje jejich cena. Konečná cena zlata, kterou si můžete běžně koupit v obchodech, je odlišná od ceny na burzovních a mimoburzovních trzích. Zlato je komodita, která má jednu z nejstabilnějších hodnot na světě. Výchozí cena se stanovuje na burze. Na cenu zlata působí celá řada faktorů. Jde zejména o kurz amerického dolaru, úroveň inflace a inflační očekávání. Dále pak nejistota na finančních trzích či akce centrálních bank, které nakupují za účelem jejich použití jako finanční rezervy. Další, neméně významných faktorem, je také fyzická nabídka a poptávka po zlatě.

Investiční zlaté cihly jsou vhodné zejména pro investory, kteří mají zájem o co nejnižší cenu zlata za jeden gram. Ražené slitky se velmi často zatavují do ochranné folie spolu s certifikátem. Naopak lité slitky se dodávají bez ochranné fólie a certifikáty jsou k nim pouze přikládány. Investiční zlaté mince si nakupují zejména ti investoři, kteří kromě investiční hodnoty sledují také estetické zpracování. Cena těchto mincí je o něco málo vyšší, než hodnota zlatých slitků. Mince se většinou prodávají jako jednouncové. Investiční mince se vyrábí bez jakékoliv umělecké hodnoty.

Jak investovat do zlata

Pokud jste se rozhodli investovat do zlata, existuje celá řada způsobů jak na to. Záleží tedy na vás, který ze zmíněných způsobů si vyberete. Investice jsou možné do fyzického zlata nebo si můžete zakoupit cenný papír, jehož cena se odvíjí od ceny zlata. Jako fyzické zlato chápeme zlaté cihly a mince či šperky.

Při investování si musíte dávat pozor. A na co přesně? Například je dobré si zjistit něco o prodejci zlata. Samozřejmě záleží na tom, kde zlato nakupujete. V případě, že jej nakupujete ve specializovaných prodejnách, je menší pravděpodobnost zakoupení nepravého zlata. Zakupujete-li ho přes internet riziko se zvyšuje. Nákup u specializovaného prodejce bývá často předem domluvený a vše probíhá v největší diskrétnosti. Rozhodli jste se, že zakoupíte zlato přes internet, je vhodné si přečíst alespoň příspěvky od jiných zákazníků o tom, jak byli spokojeni.

Dále si musíte dávat pozor na to, aby zlato bylo správně označené. Zlato, které zakupujete musí být podle zákona o DPH řádně označeno. Povinné informace jsou na zlatě přímo vyraženy. Musí zde být uvedena čistota zlata, logo společnosti, pořadové číslo a punc. V případě zlatých cihel musí být přidán certifikát, jež osvědčuje autentičnost cihly.

Kolik zlata si budete chtít pořídit závisí pouze na vašich finančních možnostech. Zlaté slitky je možné zakoupit jako jedno gramové, dvou gramové, pětigramové a deseti gramové. Budete-li investovat např. částku jeden milion korun, můžete si pořídit slitek kilový. Obecně platí, že čím větší slitek si pořídíte, tím nižší bude cena na jednotku levnější. Nakupujete-li slitek menší hmotnosti, musíte počítat s tím, že je zde přirážka příliš vysoká, než aby se hodilo jako investiční zlato. Čím je slitek větší, tím je levnější.

Důležitá je také otázka zabezpečení zlata. Zda jej uložíte doma nebo do banky.

Kdy do zlata investovat

Při nákupu investičního zlata investor sleduje své 3 hlavní cíle. A to:

  • ochrana před inflací
  • diverzifikace protfolia
  • dlouhodobé zhodnocení vložených prostředků.

V současné době, tedy v době ekonomické krize, je velmi vhodné investovat do zlata. V minulosti to byla spíše výsada bohatých. Po vstupu do Evropské Unie se situace změnila a investovat mohou všichni, kteří na to mají dostatek peněžních prostředků. K hlavním přednostem patří zejména osvobození zlata od DPH. Postupem času investicím do zlata začala propadat i laická veřejnost. V současné době na území České republiky je nejvýhodnější pořídit si zlato od společnosti AuPortal.
Investice do zlata by měla být minimálně na 5 let. Musíme si také něco číst o alternativách ke zlatu. Jde především o stříbro, platinu, diamanty a předměty umělecké hodnoty.

Možnosti investování

Jistě vás zajímá, jak můžete investovat do zlata. Možností je hned několik. Investovat do zlata můžete pomocí cenných papírů nebo nákupem fyzického zlata. Investování do zlata by nemělo být motivováno krátkodobou spekulací růstu. O tom, zda budete investovat pomocí cenných papírů nebo přes držbu fyzického zlata rozhoduje zvolená strategie investora.
Začneme tím, co je vám bližší. Tedy fyzickým zlatem. To můžeme rozlišovat na investiční zlato, zlaté  mince a medaile a také šperky. Princip obchodování s fyzických zlatem je velmi jednoduchý. Stačí ho pouze zakoupit. V případě, že potřebujete získat peníze, zlato opět prodáte. Investovat do tohoto typu zlata je velmi výhodné zejména pro ty, kteří obchodují s mezinárodními měnami. Zlato může sloužit jako záchrana pro případ krizím a bankrotům.  Fyzické zlato je možné využít také jako finanční rezervu. Díky zlatu si tak zajistíte lepší budoucnost.
Investice do cenných papírů pak dělíme na futures, ETF, certifikáty a akcie společností zabývající se těžbou zlata.

Futeres jsou burzovní deriváty. K výhodám futures patří vysoká likvidita a žádné kreditní riziko. A to z důvodu, že zisky jsou vypláceny přímo burzou. Aby se předešlo možnosti, že burza zkrachuje, každý, kdo si chce pořídit futures musí zaplatit stanovenou marži. Futures se určují na jisté datum.

ETF jsou burzovně obchodovatelné fondy. Jejich hlavním cílem je sledováním indexu podkladového aktiva. ETF vydává prospekt, ve kterém jsou obsaženy veškeré informace o složení aktiva a záměr fondu. Účastníci pak zakoupí požadovanou komoditu, v našem případě zlato, a smění je na primárním trhu. Jejich likvidita je stanovena jako likvidita podkladového aktiva.

Výhody a nevýhody

Investice do zlata s sebou přináší celou řadu výhod. Tou hlavní je, že nákup investičního zlata je osvobozen od daně z přidané hodnoty. Což je předností oproti investování do stříbra nebo diamantů, které DPH podléhají.

K dalším přednostem patří jejich likvidita. Zlato je totiž možné kdykoliv prodat ve speciálních obchodech nebo v klasických zlatnictvích. Při prodeji se zjišťuje pravost zlata. Jeho ověření není vůbec nijak složité. V případě, že je zlato doplněné o certifikát nebo je-li zatavené v neporušeném obalu, prodej je více výhodnější. Nejlepší cenu dostanete přímo u subjektu, který vám zlato prodal, protože má záruku pravosti a ryzosti zlata. V případě, že má zlato uměleckou hodnotu, nejvyšší prodejní ceny dosáhnete na různých aukcích a burzách.

Riziko emitenta je také velmi důležité. Zlato toto riziko eliminuje. Mluvíme především o riziku, že společnost, která cenné papíry vydala, zkrachuje. Nebo se stane cenný papír bezcenným. V případě, že se jedná o dlouhodobou investici riziko je větší. Velikou výhodou investování do zlata je to, žezlato je uchovatel hodnot, tedy chrání vaši investici před vlivem inflace. V dlouhém období však zlato nepřináší žádný reálný zisk. Sice se to může zdát jako negativní fakt, ovšem stejným způsobem musíme nahlížet na všechny investice.

Zlato patří mezi neobnovitelné zdroje. Díky tomu je velmi vzácný a také velmi žádaný. Tomu také odpovídá jeho cena. Zlato má velká hustotu, proto je také preferováno před stříbrem. Zlato se vyskytuje jen v několika oblastech na celé zemi. Největší naleziště jsou v Africe a Rusku.

Investiční zlato nemá pouze své klady, ale i zápory. Zlato má sice vysokou likviditu, ale tato likvidita je také omezená. Další nevýhodou je možnost ztráty nebo loupeže. A to za předpokladu, že  držíte fyzické zlato doma. Zlato také nenese žádnou dividendu.