Kapitálové životní pojištění

Pokračování z článku na téma Investiční životní pojištění

Formy vyplácení

Kapitálové životní pojištění je založeno ze dvou důvodu,což je zajištění v případě smrti nebo dožití a za druhé jako tvorba tzv. Kapitálové hodnoty (rezervotvorná částka neboli spoření) Pojišťovna takto rozděluje částku kterou klient platí. Pojišťovací část této částky placené klientem se připisuje na účet a má za úkol pokrývat riziko vyplácení pojistného z důvodu pojistné události,nebo dovršení pojistného období (což znamená ukončení platnosti pojistné smlouvy). Druhou část (spořící) pojišťovna investuje a má snahu ji zhodnocovat. Pokud se klient dožije ukončení platnosti pojistné smlouvy vyplácí pojišťovna pouze kapitálovou hodnotu. Pokud by ovšem došlo na plnění pojistných podmínek (smrt) je pojišťovna povinna vyplatit,obě částky což znamená jak kapitálovou hodnotu tak ji výši pojistného. Tento produkt se uzavírá z důvodu finančního zajištění např. Rodiny v případě smrti živitele rodiny. Pomáhá minimalizovat následky již tak tragické události. Úvěrové společnosti mnohdy vyžadují tento druh zajištění s nastavenou pojistnou částkou odpovídající výši úvěru.

Pojistitel

pojišťovny si velice vybírají jaké klienty pojistí a hlavně do jakého věku. Často pojišťovna odmítne pojistit osoby,které při uzavírání smlouvy vyplní do zdravotního dotazníku nějaké negativní informace o svém zdravotním stavu. Pojišťovna si navíc určuje výši pojistné částky s přihlížením na zdravotní stav (rizika) klienta,věk klienta a výši pojistné částky. Je možné pojistné platit měsíčně až ročně a nebo zaplatit celou výši pojistného najednou při uzavírání smlouvy.

Penzijní a důchodové připojištění

Tento produkt je upravován dle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem.

Penzijní připojištění má za úkol dva cíle,první z nich je dát uživatelům možnost připravit se na období starobní penze a za druhé,jelikož patří mezi dlouhodobé spoření tak jeho úkolem pozvedat celkový stav ekonomiky v zemi.

Penzijní připojištění může uzavřít každá osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Vložené prostředky se zhodnocují v penzijních fondech které pracují na principu akciových trhů. Každá osoba může dle zákona v jednu chvíly využívat pouze jednoho penzijního fondu

Formy vyplácení

Penzijní připojištění se dá rozdělit podle formy jeho možností na vyplácení tzv. Penzí. Každá z těchto penzí má své určité podmínky za jakých se dají naspořené peníze vyplatit.

Výsluhová penze

Díky této penzi se může účastník dostat alepoň k části svých naspořených prostředků dříve než mu vznikne plný nárok na starobní penzi. Musí zde splňovat pouze podmínku spoření nejméně 15 let

Starobní penze

Jedná se o základní dávku z penzijního připojištění. Jsou zde dvě podmínky pro možnost vyplácení a to nejméně 60 měsíců spoření a dosažení věku 60 let nebo přiznání nároků na starobní důchod. Jak dlouho si nechá účastník vyplácet penzi závisí na penzijním plánu.

Invalidní penze

Nárok na vyplácení vzniká účastníkovi po přiznání plného invalidního důchodu státem. Vyplácení se opět odvíjí od penzijního plánu.Nárok na vyplácení má také jednu podmínku a to že účastník si musí spořit minimálně 3 roky

Pozůstalostní penze

Nárok na vyplácení této penze vzniká po smrti účastníka pro osobu/by uvedené ve smlouvě o penzijním připojištění. Aby bylo možné vyplácet tuto penzi musí účastník minimálně 3 roky platit pojistné.

Jednorázové vyrovnání

Dává možnost vybrat naspořené úspory najednou a ne formou měsíčních penzí.Tato možnost ovšem platí pouze pro účastníka pojistky,čily se nevztahuje na pozůstalostní penzi.Podmínky pro vyplácení se odvíjejí od jednotlivých penzí.

Odbytné

Slouží účastníkům platícím minimálně 12 měsíců kterým nevznikl nárok na jinou penzi a rozhodli se od smlouvy odstoupit. Je jim ale vyplacen pouze jejich vlastní vklad bez státních dotací.Nárok na odbytné vzniká i daným osobám uvedeným ve smlouvě,v případě smrti účastníka.