Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění pracuje podobným systémem jako kapitálové životní pojištění, až na to, že je to mnohem více variabilní a výnosnější produkt co se týče klienta jako takového. Možnost volby investiční strategie sebou nese také odpovědnost za navrženou investiční strategii. Tímto produktem se lze bezpečně připravit na starobní penzi. Výše pojistného plnění zde zcela závisí na výnosech z investování rezerv pojistného. Investiční životní pojištění může být kombinováno i s rizikovým připojištěním, úrazovým pojištěním a pojištěním na závažné nemoci.

Pojištění

Pojištěný, Pojistník

Uzavřít smlouvu o investičním životním pojiištění může každá osoba starší 18 let s trvalým pobytem v ČR (pojistník) a pojištění může být sjednáno od narození.

Investování

V investičním životním pojištění se investuje do fondů,z pravidla to bývají fondy peněžní, akciové, dluhopisové, realitní a nejruznější smíšené. Klient si sám zvolí jakou strategii s jakým procentuálním poměrem rozložení svých aktiv bude preferovat.

Daňové výhody

Státní podporaRoku 2000 zchválil Parlament ČR novelu zákona o daních z příjmů, ve které je zavedena možnost odpočtu placeného pojistného od základu daně z příjmu. Účelem není podpora životního pojištění, ale snaha o zvýhodnění pro přípravu na důchod. V praxi platí takovéto pravidla :

  • Plátce soukromého životního pojištění má uzavřené pojištění pro případ dožití, nebo pro případ smrti a zároveň i dožiží s důchodovým nebo penzijním pojištěním.
  • Výplata pojistného plnění sjednána až po 60 měsících od jejího uzavření a současně nejdříve v kalendářním roce kdy poplatník dosáhne věku 60 let.
  • Maximální výše částky odečítatelné od základu daně z příjmů je 12 000 Kč /ročně (každému poplatníkovi může přispívat zaměstnavatel, také s daňovým zvýhodněním).

Zaměstnavatel má částku odepisovatelnou z daňového základu dvojnásobnou od zaměstance, to je 24 000 kč / ročně. Je to ovlivněno tím, že má možnost přispívat zaměstnancům na dvě produktové možnosti přípravy na důchod a to na Životní pojištění a Penzijní připojištění. Maximální výše ročních odepisovatelných příspěvků nesmí překročit 24 000 Kč, to znamená, že si zaměstnavatel sám zvolí jestli chce přispívat celou částkou na jeden produkt, nebo částku rozdělit mezi oba produkty.

Článek pokračuje na stránce Kapitálové životní pojištění