Investiční zlato

Jednou už jsme se tomuto tématu věnovali a to v článku Investice do zlata. Téma bylo velice diskutované a měli jste zájem o další informace. V tomto článku přinášíme v podstatě rozšíření toho předešlého najdete zde další informace na téma investování do zlata. Zde se dozvíte nové informace o tomto způsobu investování. Například kdo vlastně investuje od zlata, proč je do něj vhodné investovat, jakým způsobem je to možné, nebo jaké jsou přednosti investování právě do této komodity. Informace o tom, jaká je aktuální hodnota zlata naleznete na internetových stránkách burz.

minulosti se zlato používalo jako platidlo. V současné době se využívá jako investiční nástroj. S investičním zlatem se nejčastěji můžete setkat ve formě mincí, slitků neboli cihel. Na rozdíl od sběratelských mincí nemá investiční zlato sběratelskou hodnotu.
O investičním zlatě se dozvíte v celé řadě literatur. Důležité informace se také dozvíte v zákoně o DPH.

Investiční zlato se vyrábí v různých tvarech a o různých hmotnostech. Proto je velmi důležité, aby váha na nich byla vyražena. Dále na nich musí být uvedeno výrobní číslo, údaje o ryzosti a o jejich pravosti. V žádné případě by se nemělo stát, že najdete nějaké zlato, které je stejně označené. U zlata je důležitá také jeho ryzost. Ta se určuje jako podíl příměsí a jiných kovů, které se do zlata přidávají.

A kdo vlastně investuje do zlata? Jde zejména o osoby, kteří chtějí chránit svoje bohatství před znehodnocení. Dále jej pořizují centrální banky, finanční instituce nebo třeba spekulanti.
Dále se musíme zmínit o ceně zlata. Ta obsahuje tzv. premium. To znamená, že k jeho ceně se připočítají také náklady na zpracování, pojištění, přepravu a marže. Platí, čím je hmotnost zlata nižší, tím vyšší bude přirážka.Cenu zlata můžete sledovat celý den na internetových stránkách burz. Nejvýznamnější burzu naleznete v New Yorku v Americe nebo v Londýně.

Proč byste vlastně měli investovat do zlata? Nesporně velkou výhodu je to, že nákup investičního zlata je osvobozen od daně z přidané hodnoty. Velmi dobře také uchovávají svou hodnotu. Zlato také nepodléhá korozi nebo chemickým vlivům. Investování do zlata je velmi jednoduchý a snadný způsob, jak uložit své volné finanční prostředky. V době světové ekonomické krize, je investování do zlata jednou z nejlepších možností uložení svých peněz. Další, o čem se musíme zmínit, jsou způsoby,jak investovat do zlata. První z nich jsou futures kontrakty. Dále to jsou CFD deriváty na zlato nebo ETF fondy.

Investiční zlato

Investičním zlatem rozumíme zvláštní formu zlata, která se využívá jako investiční nástroj. Nejčastěji se můžete setkat s investičním zlatem ve formě mincí nebo slitků. Za nejvhodnější investiční zlato, které je pro investory nejlepší, jsou zlaté slitky, neboli cihly. Ty jsou pro fyzické osoby nejvhodnější formou. Co je zde důležité zmínit je, že toto zlato nemá přidanou uměleckou hodnotu, jak je tomu například o sběratelských mincí.

Ani zákon na toto zlato nezapomíná. Můžete se o něm dozvědět v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V §92/b je investiční zlato uvedeno jako: „ Zlato o ryzosti 333 tisícin nebo vyšší, s výjimkou investičního zlata, v podobě neopracované, zejména slitku, cihly, prutu, valounu, zrna, granule, granálie, lístku, drátu, prášku, zlomů, smetků nebo odpadu“.

Zlaté slitky, destičky nebo cihličky se vyrábí v různých hmotnostech. Proto musí být váha na nich vyražena. K dalším údajům, které musí být na investičním zlatě uvedeny patří značka výrobce, který dané zlato vyrobil, údaje o ryzosti, certifikát pravosti a jedinečné výrobní číslo. Toto výrobní číslo je unikátní pro každý výrobek. Nemůže se stát, že se najdou dva kousky investičního zlato, které by bylo označeny stejným výrobním číslem.

Ryzost zlata je určen podílem příměsí a jiných kovů, které se přidávají do zlatých slitků.Nejčastěji se setkáme s označením zlata v karátech nebo v desetinných číslech. Slitky, které jsou investičním zlatem mají ryzost, která se pohybuje kolem 999,9 což je zhruba 24 karátů. Pro představu, v klenotnictví se můžete setkat se šperky, které mají maximálně pouhých 12 karátů. Jaké jsou výhody investičního zlata se dozvíte na následující stránce.

Jako poslední je ještě zmíníme o tom, kdo nejčastěji investuje do zlata. Většinou jsou to lidé, kteří chtějí ochránit svoje bohatství. Dále jsou to centrální banky, různé finanční instituce, spekulanti a nákupci aktiv.

Cena zlata

Investovat do zlata je jeden ze způsobů, kam uložit své volné finanční prostředky. A jedná se o velmi jednoduchý a bezpečný způsob investování peněz. Nejen, že se jedná o způsob zhodnocení peněz, ale chrání také jejich hodnotu. Právě proto centrální banky mají snahu svoje zásoby zlata stále zvyšovat.

Cena zlata je jednou z nejdůležitějších informací, které vás, jako vlastníky nebo investory rozhodně zajímá. Cena investičního zlata, které se dá běžně koupit, je zcela odlišná od cen, se kterými se můžeme setkat na burze nebo mimoburzovním trhu. Konečná cena zlata obsahuje totiž tzv. premium. To znamená, že v ceně zlata je kromě jeho vlastní hodnoty zahrnuty také náklady na zpracování, pojištění, přepravu a marže finančních subjektů. Všeobecně platí, že čím je hmotnost zlatého slitku menší, tím bude větší přirážka.

Výchozí cena zlatých slitků, bez prémie, je stanovována dvakrát denně od Londýnského fixingu. Tuto cenu stanovují podle aktuální spotové ceny na londýnské burze.
Cenu zlata ovlivňuje celá řada faktorů. Největší vliv má kurz měny, ve které je zlato zakupováno, vůči americkému dolaru. Právě v USD je totiž cena zlata světově udávána. Další faktor je nabídka a poptávka po této komoditě. Na výše ceny má vliv také inflace i inflační očekávání nebo nejistota na finančních trzích. Cena je také ovlivňována akcemi centrálních bank. A to z toho důvodu, že zlato slouží centrálním bankám jako peněžní rezerva.

Jedním z nejvýznamnějších faktorů je také vliv světové krize na finančních trzích. Právě díky krizi hodnota zlata na světových trzích rapidně poklesla. Což můžete vidět i vy, například u výkupu zlata.
Jak se cena zlata pohybuje můžete sledovat 24 hodin denně na internetu na stránkách burz.Největší a nejvýznamnější burzy naleznete v NEW YORKU nebo v Londýně.

Výhody nákupu investičního zlata

Nákup investičního zlata sebou přináší celou řadu výhod. Přední výhodu je možné spatřit v tom, že nákup investičního zlata je osvobozen od daně z přidané hodnoty. Jedná se o velkou přednost oproti investování do stříbra, jiných drahých kovů nebo do diamantů, které dani podléhají. Dalším plusem je, že uchovávají hodnotu majetku. Je tedy chráněno před inflací. Co je důležité uvést také to, že v dlouhém období investiční zlato nepřináší téměř žádný zisk.
Zlato je jedním ze vzácných kovů. Jedná se o neobnovitelný zdroj, existuje tedy pouze v omezeném množství. Kvůli tomu, že se jedná o vzácný kov, cena zlata je proto vyšší. Zlato se nachází v různých oblastech zeměkoule. Díky tomu se snižuje možnost ovlivňovat cenu a to jak zájmovými, tak i přírodními vlivy. Největší naleziště najdete v Jižní Africe a Rusku.

Velkou výhodou zlata je také to, že nepodléhá korozi ani chemickým vlivům. Zlato bývá preferováno před stříbrem, které sice také nepodléhá korozi a chemickým vlivům, ale oproti zlatu má menší hustotu.

Zlato je surovina, která je jak již bylo řečeno, velmi vzácná. A velmi žádaná. Zlato je možné prodat ve speciálních obchodech či v klenotnictví. Další výhodou je také eliminace rizika emitenta.Abychom mohli zlato prodat, musíme znát jeho hodnotu a pravost. Což v dnešní době není žádný problém.

V případě, že budeme chtít investiční zlato prodat, je výhodnější, když bude mít certifikát a bude zataven v obalu, aby nemohlo dojít k jeho porušení. Porovnáme-li prodej zlata s prodejem diamantů, je to o poznání snadnější. Diamanty jsou přece jen dražší záležitostí. Budete-li chtít zlato prodat, a to co za nejvyšší cenu, tak vám doporučujeme navštívit aukce, kde se cena může vyšplhat do pořádných výšek.

Další informace

Zakoupení drahých kovů je vždy výhodnou investicí. Jedná se o velmi snadný a jednoduchý způsob, jak uložit své volné finanční prostředky.Hlavní funkcí zlata, a drahých kovů všeobecně, patří uchování jejich hodnoty. V historii se zlato používalo zejména jako platidlo a v dnešní době prožívá svoje renesanci. Zlato představuje velkou investiční jistotu. Což je v současné době světové krize velkým lákadlem. Nejen proto jsou v dnešní době velmi oblíbené.

Existuje celá řada způsobů, jak investovat do zlata. Je možné využít futures kontrakty, které ovšem nejsou moc doporučovaným způsobem. A to díky své omezené platnosti. Dalším možností je CFD deriváty na zlato. Ty při dlouhém držení podléhají tzv. rolování z kontraktu na kontrakt. Proto je způsob CFD vhodnější spíše pro krátkodobé investice. K dlouhodobým investicím je vhodné použít nástroje jako jsou třeba ETF fondy nebo fyzické držení zlata. Jedná se o velmi vhodnou variantu, kde je investice kryta fyzickým zlatem.

Teď se blíže zaměříme na ETF fondy. Tyto fondy se investorům v minulosti velmi osvědčila a stala se velmi oblíbeným nástrojem. Uchytily se zejména díky velmi dobré nabídce a vysoké variabilitě. ETF fondy pracují na principu nákupu a následném prodeji fyzického zlata a to dle denních pohybů investovaného kapitálu. Velmi jednoduše řečeno se jedná o zprostředkovaný nákup fyzického zlata. Fondy si za své služby strhávají poplatek.

Na předešlé straně jsme si již uvedly výhody investičního zlata. Nyní je třeba si říct pár informací také o nevýhodách fyzického držení zlata. Asi jako největší zápor můžeme uvést omezenou likviditu zlata. Další nevýhodou je možnost krádeže nebo ztráty. Zápor také můžete vidět v tom, že fyzické zlato nenese žádnou dividenduCena zlata neustále kolísá. V posledních několika letech se ceny klesaly a znovu stoupaly.

Investovat můžete také do mincí, přečtěte si článek Investiční zlaté mince.