Hypotéka

Uvažujete o pořízení nového bydlení? Nemáte dostatek finančních prostředků? Jedním ze způsobů, jak k jim přijít, je zažádat si o hypotéku. Na našich webových stránkách získáte všechny potřebné informace k jejímu získání. Dozvíte se, co je vlastně hypotéka a co musíte splnit, abyste ji získali. Dále pak jaký typy hypoték si vlastně můžete pořídit, na co se připravit před tím, než si zažádáte o úvěr, jak si vybrat nejlepší finanční instituci, co je úvěrová sazba, jak a dlouho se hypotéka splácí a mnoho dalšího.

Proč je pořizování hypotéky v dnešní době tak velmi oblíbené? Vychází to vlastně z nedávné minulosti, kdy si hypotéku mohli pořídit pouze bohatí občané. Ti chudší by totiž nezvládali splácet úvěr a s ním související úroky. V minulosti byla výše úroků z úvěru mnohem vyšší než je dnes. A právě díky tomu, že se neustále snižují úroky, hypotéku si začíná pořizovat stále více lidí, a ne už jen ti bohatí. Kromě snižujících se úroků je dalším důvodem vzrůstající obliby také návaznost na daně. Od roku 1998 je totiž možné snižovat základ daně o zaplacené úroky. Dalším důvodem je státní podpora, která ročně činí 3,5 procenta. Jednou z výhod je také to, že úvěr nemusíte splatit okamžitě, ale rozložíte si splátky do několika následujících let.

Hypotéku si mohou pořídit jak fyzické, tak i právnické osoby. Hypotéka je vlastně způsob získání finančních prostředků na pořízení nového bydlení. Podmínkou získání hypotéky je zástava.Zástavou bývá nejčastěji nemovitost. Zástavou nemusí být jen nemovitost, na kterou je hypotéka poskytována. Může se jednat i o nemovitost patřící třetí osobě. Finanční instituce mohou také požadovat nějaké dozajištění, například ve formě bianko směnky či ručitelského prohlášení.

Hypotéky poskytují nejen banky, ale i nebankovní instituce. O poskytnutí hypotéky může zažádat osoba, která je občanem ČR a má zde trvalé sídlo či osoba, která je občanem EU a v ČR má trvalý pobyt. V případě získání hypotéky, tyto finanční prostředky mohou být použity pouze na financování bytu, rodinného či rekreačního domu, stavebního pozemku nebo garáže. Je možné z ní hradit výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci.

Každá banka či jiná finanční instituce si sama stanovuje minimální výši, kterou vám poskytnou.Maximální výše se však všude pohybuje do 70 procent z ceny nemovitostí. Existují však i takové společnosti, které vám poskytnout 100% hypotéku – získáte úvěr na celou nemovitost. Splácení hypotéky je otázkou několika let. Všechno záleží na výši vámi získaného úvěru. Nejběžněji se splácení pohybuje od 5 do 30 let. Na finančním trhu se můžete také setkat s hypotékou spojenou s pojištěním. Splácet úvěr můžete třemi různými způsoby. Za prvé se jedná o anuitní splácení. Po celou dobu splácíte stejně vysoké částky. Ke změně dochází pouze v poměru mezi splátkou úroku a jistinou. Druhý způsob je tzv. progresivní. Jde o to, že klient ze začátku platí nižší splátky, ale postupem času se tyto splátky zvyšují. Opakem progresivního splácení úvěru je splácení degresivní.Ze začátku se platí vyšší částky a s přibývajících časem se výše splátek snižuje.

Hypotéky jsou různého typu. Základní členění hypoték je na účelové a neúčelové. Účelové jsou takové, kdy požadujete získání peněz na předem stanovený účel. K žádnému jinému použití nesmí být užity. Neúčelové nejsou stanoveny na žádný konkrétní účel a mohou být proto použity na cokoliv.

Na začátku jsme hovořili, že při pořízení hypotéku musíte uhradit také úroky. Úroky se stanovují pomocí úrokové sazby. Což je vlastně navýšení vypůjčené částky za určité období. Jedná se o částku, která připadá bance za poskytnutí úvěru. Většinou se stanovuje jako roční, tedy p.a. Úroková sazba není pořád stejná, většinou je kolísavá. Ale je možné si ji zafixovat po dobu jednoho roku až patnácti let.

Hypotéka

Hypotéka, neboli hypoteční úvěr, je dnes velmi oblíbený způsob, jak získat finanční prostředky na pořízení vlastního bydlení.Hypotéka je nabízena nejen fyzickým osobám, ale může ji dostat také osoba právnická.

V minulosti si hypotéku brali spíše bohatší lidé, proto bylo téměř nemožné pro normálního člověka hypotéku splatit. Postupem času se úrokové sazby začaly snižovat. A dnes je to jeden z nejvýhodnějších prostředků k získání finančních prostředků k bydlení.

Hypotéku nabízejí nejen banky, ale i nebankovní instituce. Jejich nabídka je poměrně stejná, liší se většinou jen v doplňkových službách nebo programech. Jednotlivé typy hypoték se liší účelem, výši úrokové sazby, dobou splácení, délkou fixace, výší poplatků či možností předčasného placení. Uvažujete-li právě o tom, že si pořídíte hypotéku, vybírejte s rozmyslel a informujte se o právě zmíněných údajích.

Hypotéka je jistý typ úvěru, kde se požaduje, aby byla zajištěna zástavním právem k nemovitosti. Většinou se za zástavu vybírá nemovitost na kterou se hypotéka pořizuje. Ovšem nemusí to být pravidlem. Určitě vás také zajímá, jak to, že se hypotéky stávají stále více oblíbené. Příčin je hned několik. V první řadě na to má vliv pokles ceny peněz na kapitálových trzích, což má za následek snižování úrokových sazeb. To následně zvýší poptávku po hypotékách. Druhá příčina má návaznost na daně. Od roku 1998 je totiž možné si odečíst zaplacené úroky z hypotečního úvěru od základu daně z příjmů fyzických osob. To je také výhodné, jelikož platíte nižší daně. Třetím důvodem je státní podpora, která v minimální výši činí 3,5 procenta ročně. Poslední, a neméně důležitou příčinou, je doba splácení úvěru. Díky tomu, že se splátky rozdělí do několika let, nezatěžuje se příliš rozpočet rodiny.

Jak získat hypotéku

Předtím, že si zajdete do banky zažádat o úvěr, je nutné znát odpověď na následující otázky.

Kdo může zažádat o poskytnutí hypotéky?
O úvěr může zažádat osoba, jež je občanem České republiky a má zde trvalý pobyt. Nebo osoba, která má takovou osobu za manžela či manželku. Dále pak osoba, která je občanem Evropské unie a na území České republiky má trvalý pobyt.

K čemu má být hypotéka použita?
Objektem hypotéky mohou být následující nemovitosti:

 • byt
 • rodinný dům
 • rekreační dům
 • garáž
 • stavební pozemek, na kterém v blízké době proběhne výstavba
 • bytový dům

Co vlastně můžeme tímto úvěrem financovat?
Financovat můžeme například koupi nemovitosti, její výstavbu nebo třeba rekonstrukci nemovitosti. Hypotéka nám může posloužit k uhrazení modernizace nebo údržby nemovitosti. Hypotéku můžeme také použít k vypořádání společného jmění manželů či dědictví. Můžeme financovat sousedící pozemky a také funkční stavby.

Jak velkou výši hypotečního úvěru mohu získat?
Minimální výši, kterou vám jednotlivé banky poskytnou, se liší. Maximální výše se pohybuje do 70 procent z ceny nemovitosti. Ovšem záleží na schopnosti zákazníka splácet získaný úvěr i s úroky. Na trhu se vyskytují i hypotéky známé jako 100%. Získáte tak úvěr na celou nemovitost.

Jak dlouho budu muset získanou hypotéku splácet?
Délka splácení hypotéky záleží na tom, u které banky jste úvěr získaly a samozřejmě na jeho výši. Běžně se doba splácení pohybuje od 5-30 let. V případě, že máte hypotéku se státním příspěvkem, doba splácení je 20 let. Podle banky je nutné mít hypotéku splacenou do 70 let.

Je možné získat úvěr, který bude kombinovaný?
Odpověď zní ANO. I takové hypoteční banky nabízí. Můžete je získat ve dvou základních formách:

 • hypotéku se stavebním spořením se státní podporou
 • hypotéku s kapitálových životním pojištěním, kde kapitálová hodnota je pak použita ke splacení úvěru

Typy hypotečních úvěrů

Předtím, než si pořídíme hypoteční úvěr, je nutné si uvědomit, o jaký typ hypotečního úvěru máte vlastně zájem. Jestli si myslíte, že existuje pouze jeden typ, tak jste na omylu!
Základní členění hypoték je podle jejich účelu.

Účelová hypotéka – jedná se o pořízení hypotéka na předem stanovený účel. K jinému účelu, než ke kterému jste se zavázali, že jej použijete, se nesmí použít.

Neúčelová hypotéka – jde o hypotéku, kterou po jejím získání můžete použít k jakémukoliv účelu. Velmi často se můžete v souvislosti s touto hypotékou setkat také s označením „Americká hypotéka“. Touto hypotékou je možné financovat nejen nemovité, ale také movité věci jako třeba automobil nebo dovolenou.
Porovnáme-li účelovou a neúčelovou hypotéku, kterou si chceme brát na bydlení, je jasně výhodnější tak účelová. A to z důvod nižších úrokových sazeb.

Hypotéka na pronájem – je další z typů hypotečních úvěrů. Tento úvěr je vhodné si pořídit v případě, že chcete získat nemovitost s tím, že ji v budoucnu budete pronajímat. Banka vám v tomto případě může nabídnou variantu započítání příjmů z budoucího pronájmu. Často označovanou jako Buy to Let. Žadatel do žádosti o úvěr může započítat příjmy z budoucího pronájmu, a to do výše 60 procent nájmu. Výši nájmů odhadne externí odhadce stanovený bankou. Odhadce nejen, že stanoví průměrnou výši nájmu, ale také posoudí, zda bude nemovitost v dané lokalitě vůbec pronajímatelná.

Kombinovaná hypotéka – představuje kombinaci hypotéky s investičním životním pojištěním. Podstata kombinované hypotéky spočívá v tom, že příjemce úvěru splatí bance jen úroky a zbytek investuje do produktu investičního životního pojištění.

Hypotéka s neúčelovou účastí – slouží k získání peněz, které budou následně použity k investování do nemovitosti. Jedná se zejména o nákup nábytku, osvětlení a jiného zařízení.

Předhypoteční úvěr – je druhem spotřebitelského úvěru. Je poskytován zároveň s hypotékou. Tento úvěr umožňuje investorům splnit svůj záměr. Je určen pro investory, kteří nemají na přechodnou dobu nemovitost k zajištění úvěru.

Hypotéka bez dokládání příjmů – jedná se o jeden z nejdražších hypoték. Banka většinou půjčí žadateli maximálně 60 procent ceny nemovitostí.

Pravidla banky pro poskytnutí hypotéky

Nežli vstoupíte do dveří hypoteční banky, měli byste vědět, podle jakých pravidel banka postupuje při vyřizování žádosti o hypoteční úvěr.

 1. Banka stanovuje cenu a bere také v potaz možná rizika. Díky tomu může cenu zvyšovat či naopak snižovat. A to i cenu stanovenou znaleckým odhadem.
 2. Důležitá je také otázka zástavy. Zástava může být provedena na nemovitost, na kterou se hypotéka vztahuje, nebo na nemovitost ve vlastnictví třetí osoby. Zástavou se může také stát jen rozestavěná budova, která je zapsána v katastru nemovitostí. Kromě nemovitosti může banka požadovat jisté dozajištění. Tím může být ručitelské prohlášení nebo třeba bianko směnka.
 3. Banka dále požaduje, aby žadatel měl dostatek příjmů, aby mohl splácet úvěr a s ním související úroky.
 4. Banka musí znát váš investiční záměr, jak chce získat nové bydlení a jak jej bude financovat.

Při žádosti o úvěr si zjistěte jaké bude splácení úvěru. To může být buď:

 • Anuitní – což znamená, že klient po celou dobu, co má úvěr, platí pravidelně stejnou výši měsíčních splátek. A to až do doby, než jej celý splatí. Ke změně dochází pouze v poměru mezi splátkou úroku a jistiny.
 • Progresivní – klient ze začátku platí nižší splátky a postupem času se mu zvyšují.
 • Degresivní – klient ze začátku platí vyšší částky a postupem času se snižují.

Často ve spojení s hypotečním úvěrem mluvíme o úrokové sazbě. Ale co vlastně je ta úroková sazba?Úroková sazba je navýšení vypůjčené částky za určité období. Úroková sazba je vyjádřena v procentech. Mívá značku p.a. neboli per annum – což znamená roční úroková sazba. Jde vlastně o peníze, které získá banka za to, že vám půjčila peníze. Úroková sazba nebývá pevně stanovena. Většinou je pohyblivá. Ale existuje zde možnost jejího zafixování po dobu jednoho roku až patnácti let.