Rozhodčí řízení

Dlouhé rozhodovací doby, v návaznosti na ně zvyšující se náklady, komplikovaná procesní ustanovení a v mezinárodním rámci problematický výkon rozhodnutí cizího soudu jsou doprovodnými jevy obchodního...